перейти на сайт>>

Діагностика розумової готовності дитини до шкільного навчання

ID роботи: 6919
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти проблеми розумової готовності дитини до школи у психолого-педагогічній літературі

1.1. Розумова готовність як складова психологічної готовності дитини до навчання

1.2. Структура та критерії визначення  розумової готовності дитини до навчання у школі

2. Експериментальне дослідження розумової  готовності дітей до шкільного навчання

2.1. Мета, завдання і методи дослідження готовності дітей до шкільного навчання

2.2. Оцінка розумової готовності дітей до шкільного навчання

2.3. Узагальнення результатів дослідження

Висновки

ЛітератураВисновок:

Підводячи підсумки дослідження слід зазначити, що шкільна зрілість  – прийнятний  рівень фізичного і психічного розвитку шестирічної дитини, що забезпечує її адекватне пристосування до умов шкільного навчання.

Шкільна зрілість є інтегральною характеристикою дитини і складається з фізичного та психологічного компонентів. У свою чергу психологічний компонент шкільної зрілості включає особистісну (мотиваційну) готовність, соціальну готовність, емоційно-вольову готовність та інтелектуальну готовність до навчання.

Розумова  готовність дитини до шкільного навчання є важливою проблемою педагогічної науки. Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості, що зумовлює психічний і особистісний розвиток дитини.

Інтелектуальна готовність до шкільного навчання розглядається як відповідний рівень внутрішньої організації мислення дитини, що забезпечує перехід до навчальної діяльності.

Інтелектуальна готовність пов’язана з рівнем розвитку пізнавальної сфери дошкільника. У залежності від вибору тієї чи іншої концепції готовності дитини до шкільного навчання обираються основні її критерії та підбираються методики для їх діагностування. Але слід пам’ятати, що показниками готовності дитини до шкільного навчання виступає комплекс якостей і характеристик, які свідчать про досягнення в розвитку дитини. Ці показники слід розглядати як діагностичну основу навчальної, розвивальної та виховної діяльності вчителів уже в першому класі.

Формування розумової готовності до школи забезпечується спільними зусиллями вчителів, батьків, вихователів. Завдання дитсадка - розкрити батькам значення дошкільного періоду в загальному розвитку дитини. Кожна родина в міру своїх можливостей знайомить дитину з навколишнім світом, дає певні знання, уявлення.

У другій частині курсової роботи була проведена психодіагностика мислення дошкільнят з допомогою шкал, розроблених Д.Векслером.
Дослідження вербального інтелекту показало, що найбільший результат було отримано за шкалою «Загальна обізнаність» (389 балів). Досить високі показники були зафіксовані в процесі проходження дошкільниками субтесту «Знаходження подібності» - 375 балів.

Аналіз результатів тестування невербального інтелекту дошкільників показав, що легше всього дошкільнята впоралися з субтестами «Завершення картинок» та «Встановлення послідовності картинок», про що свідчить найбільша кількість балів - 404 та 398 відповідно. Субтести «Складання орнаментів і кубиків» (356 балів) і «Складання фігур з розрізнених деталей» викликали у дошкільнят деякі труднощі. Це пояснюється тим, що для дошкільного віку природною є головним чином мимовільна увага, тобто увага рідко виникає під впливом будь-якої поставленої мети, головним чином вона викликається зовні привабливими предметами.

В цілому дослідження особливостей мислення групи дошкільнят, проведене з використанням субтестів Векслера показало, що більше 50% дошкільнят мають підвищені розумові здібності.

Дані діти відрізняються високим рівнем розвитку уваги, слухової та зорової пам'яті, уяви. Досить добре розвинене наочно-образне і елементи логічного мислення.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що субтесты Д.Векслера є ефективним засобом психодіагностики мислення дошкільнят і можуть бути використані в процесі визначення готовності дітей до навчання в школі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: