перейти на сайт>>

Діалекти китайської мови

ID роботи: 8715
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичне підґрунтя дослідження мовного варіювання китайської мови

1.1. Діалект як об’єкт лінгвістичних досліджень

1.2. Історичні аспекти формування та розвитку діалектів китайської мови

Розділ 2. Основні групи діалектів сучасної китайської мови та порівняння їх граматичних структур  з путунхуа

2.1. Характеристика основних груп діалектів сучасної китайської мови

2.2. Порівняльний аналіз граматичних структур діалектів міньнань і юе з путунхуа

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Проведений у роботі теоретичний аналіз засвідчив, що у ракурсі лінгвістики під поняттям «діалект» слід розуміти домінуючий різновид будь-якої офіційної мови, вживаний, здебільшого, у повсякденному побутовому спілкуванні представниками окремої частини або певної територіальної одиниці країни, яких прийнято відносити до конкретного соціального класу, етнічної, національної чи іншої соціально-професійної групи людей та вважати, що причиною породження діалекту є колишня причетність пращурів цих осіб до умов і подій історико-культурного розвитку, який відбувався на тлі використання ними стародавньої або сторонньої мови і спричинив формування сталих навичок вживання її фонетичного, лексичного і граматичного складу.

Вивчення історичних аспектів формування та розвитку діалектів китайської мови показало, що Китай – це стародавня країна, яка має величезну територію і різні національності. З давнини до сьогоднішнього дня в результаті розвитку історії всередині китайської мови існують відмінності. Крім того, в різних районах у китайської мови є різні діалекти, на формування та розвиток яких вплинули  великі переселення народів, пов’язані з війнами,повенями,посухою і т. д. Зараз офіційною мовою Китаю вважається мова Путунхуа, яка  утворилася на основі північного діалекту.

Проведена характеристика основних груп діалектів сучасної китайської мови показала, що зараз китайські діалекти поділяються на 7 великих груп: північний діалект, група діалектів У, група діалектів Сян, група діалектів Ґань, група діалектів Хакка (Кэцзя), група діалектів Юе.

Найбільша чисельність та сфера використання належить північного діалекту. Хоча Путунхуа створений на основі північного діалекту, в різних провінціях або використання районах північного діалекту, місцева мова   відрізняється від Путунхуа деякими місцевими різновидами. Всередині північного діалекту є кілька маленьких діалектних груп.

Діалекти розрізняються фонетично, лексично, частково граматично. Саме тому засобом спілкування носіїв різних діалектів слугує нормована мова - путунхуа, що базується на пекінському діалектному різновиді китайської мови.

На основі перекладу матеріалу китайських посібників, ми зробили аналіз граматики діалектів груп міньнань і юе і провели паралелі з граматикою путунхуа.

В результаті дослідження можна зробити наступний висновок. Відмінності у граматичних структурах цих мов істотні. Це проявляється у звуженні/розширенні значення тих чи інших морфем, а також – стосовно граматики діалектів – високим ступенем конкретизації лексичних одиниць, зовсім інший сполучуваності класифікаторів та іменників, іншого тлумачення модифікаторів, майже відсутністю граматичних обмежень на позицію тієї чи іншої лексичної одиниці в реченні.

Аналіз показав, що відмінності між путунхуа і діалектами присутні не тільки на фонетичному, але і на лексичному і, в особливості, граматичному рівнях мови. Діалекти буквально відстоюють свої позиції, не піддаючись стандартизації мови. Роздробленість китайської мови на діалекти вказує не на що інше, як на самобутність цієї нації як з зовнішньої, так і з внутрішньої точки зору: носії певних діалектів як би відособлені один від одного в межах однієї нації. Безсумнівно, в аспекті мови є те, що їх об’єднує – норма мови (путунхуа). Однак, як ми вже переконалися, вона піддається впливу діалектів, які є виразом самобутності кожної групи їхніх носіїв, а також важливою складовою мовного фонду нації.

Діалекти різняться фонетично (що ускладнює міждіалектне спілкування, хоча діалекти пов’язані регулярними звуковими відповідниками), лексикою,   граматикою, хоча основи їх граматики і словникового складу єдині. Літературна мова спирається на північні діалекти. Фонетична норма – пекінська вимова (однак в епоху династії Тан, коли було створено більшість класичних китайських текстів, норма була близька швидше до нинішньої діалектній групі хакка).

При єдиній для всього Китаю ієрогліфічній писемності діалекти, в цілому, мають подібні лексику і граматику. За основу загальнонаціональної нормативної мови путунхуа була прийнята група північних діалектів гуаньхуа, яка охоплює понад 70 % носіїв китайської мови.

Дослідники звертають увагу на те, що формування сучасної китайської національної мови відбувається одночасно за двома напрямками. Одним з них є стихійна лінгвістична інтеграція, яка завжди призводила до створення розвитку міждіалектних засобів усного спілкування. У новий час цей процес прискорюється внаслідок зміцнення економічних і адміністративно-політичних зв’язків між окремими частинами країни, регулярного спілкування між людьми, що говорять на різних діалектах, у великих містах, на підприємствах, в збройних силах і т. п.

Діалекти утворюють живу стихію сучасної китайської мови, яка нерозривно пов’язана з національною мовою. Як усне мовлення, так і писемний текст є полем взаємодії національної мови і діалектів.

Діалектне членування китайської мови відбувається у багатьох відношеннях паралельно адміністративно-політичними та фізико-географічними межам всередині країни, які в Китаї часто збігаються. Формування областей стійкого спілкування і разом з ним діалектів китайської мови пов’язане з етнічними та демографічними процесами, що відбувалися в Китаї в минулому. Розвиток діалектів сучасної китайської мови пов’язаний насамперед з формуванням засобів усного міждіалектного спілкування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: