перейти на сайт>>

Діяльність міжнародних інвестиційних банків

ID роботи: 989
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади діяльності міжнародних інвестиційних банків
1.1. Сутність та види міжнародних інвестиційних банків
1.2. Роль міжнародних інвестиційних банків на фінансовому ринку
Розділ 2 Діяльність міжнародних інвестиційних банків в умовах глобалізації
2.1 Послуги та напрями діяльності міжнародних інвестиційних банків
2.2. Сучасні тенденції діяльності міжнародних інвестиційних банків
Розділ 3 Проблеми та перспективи розвитку міжнародних інвестиційних банків в Україні
3.1 Вплив міжнародних інвестиційних банків на економічний розвиток України
3.2 Шляхи реформування фінансового сектору в Україні
Висновки
Використана літератураВисновок:

У другій половині ХХ ст. основною тенденцією світової економіки є прискорення темпів глобалізації, зумовленої міжнародною міграцією капіталів, використанням міжнародного поділу праці, поглибленням спеціалізації країн, поширенням їх економічних взаємовідносин та взаємозалежності.

У сучасному економічному житті глобалізація є основною тенденцією розвитку світової економіки, яка тією чи іншою мірою впливає на всі процеси, що в ній відбуваються. Значний вплив глобалізація здійснила і продовжує здійснювати на функціонування банківської системи України, що виявляється у посиленні процесу інтеграції банків у міжнародне економічне співробітництво.

Цей процес значною мірою відбувається через вдосконалення банківської інвестиційної діяльності. Активна банківська інвестиційна діяльність, завдяки процесу інтеграції банків у міжнародне економічне співробітництво, поступово має шанс стати інвестиційно-фінансовим мостом та реальним джерелом залучення інвестицій для розвитку економіки України.

Інвестиції, зокрема іноземні, є не лише механізмом розвитку, але й способом регулювання економіки шляхом переливання капіталу. На сучасному етапі розвитку ринку іноземні інвестиції виступають основним джерелом отримання новітніх конкурентоспроможних технологій.

Прямі інвестиції забезпечують фактично повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень. Коли прямими інвестиціями обмінюються західноєвропейські держави, Японія і США, економічні відносини між ними будуються на рівноправній основі - на базі світових цін. Оскільки усі вони знаходяться приблизно на однаковому індустріальному рівні, не виникає економічної або технологічної залежності однієї країни від іншої. На відміну від цього експорт західного капіталу в країни Азії, Африки і Латинської Америки найчастіше веде до виникнення нерівноправних економічних відносин і збагаченню закордонних партнерів. Прямі інвестиції в держави, що розвиваються, приносять норму прибутку в середньому зо два рази більш високу, чим у західних країнах.

Серед основних тенденцій вивозу капіталу варто виділити зростаюче значення експорту продуктивного капіталу. Відбувся відхід від участі в підприємницькій діяльності через портфельні інвестиції до прямих інвестицій.

Важлива особливість сучасних процесів міграції капіталу полягає в тому, що капітал не нав'язується країнам, а навпаки, проходить досить жорстка конкурентна боротьба за його залучення. Однієї з найважливіших тенденцій у процесі вивозу капіталу стало активне втручання держави з регулюючими, контролюючими, стимулюючими функціями в цей процес.

Головними факторами розвитку економічного середовища функціонування банків у міжнародній інвестиційній діяльності на початку ХХІ століття є глобалізація і посилення відкритості економіки. Становлення відкритої економіки є об’єктивною тенденцією економіко-політичного розвитку світу і означає, що країни встановлюють стандарти світового ринку, і діють згідно з його законами. Банки, які обмежують свою діяльність єдиним національним ринком, як у проведенні кредитної, так і депозитної політики, потрапляють у невигідне конкурентне положення.

Глобальний інвестиційний ринок наразі перебуває у стані постійного руху, а також охоплений світовою фінансовою кризою, що ускладнює адекватне прогнозування майбутніх потоків прямих іноземних інвестицій.

За умов транснаціоналізації економічного розвитку еволюція регулювання прямого іноземного інвестування останніми роками супроводжується його лібералізацією на основі реалізації відповідних заходів на всіх рівнях з огляду на наявність у сучасного міжнародного інвестиційного ринку потенціалу саморегуляції, який (ринок), щоправда, знаходиться під регулятивним впливом країн базування і приймаючих країн (національні режими інвестиційної діяльності), дво- і багатосторонніх інвестиційних угод, міжнародних організацій тощо.

Разом з тим, сьогодні ані національні уряди, ані міжнародні організації не в змозі ефективно регулювати міжнародні інвестиційні потоки, упереджувати і нейтралізувати кризові явища і процеси, що мають усе більш системний характер і руйнівні наслідки.

Отже, зважаючи на безпрецедентний тиск глобально орієнтованих ТНК, тенденції до інтеграції і глобалізації інвестиційного ринку, які чинять як позитивний, так і негативний вплив на розвиток національних економік і світогосподарську динаміку у цілому, проблеми реалізації міжнародно-скоординованих і взаємоузгоджених регулятивних дій, моніторингу, нагляду, контролю тощо набувають дедалі більшої актуальності.

Таким чином, сучасний стан прямого іноземного інвестування, з одного боку, відбиває ретроспективні тенденції транскордонного руху інвестиційного капіталу, що склались в умовах інтеграції і глобалізації, а з іншого – зумовлює масштаби і темпи майбутньої міжнародної інвестиційної діяльності і міжнародного виробництва, рівнем й ефективністю яких багато в чому визначаються новітні напрями розвитку світової економіки і майбутня її структура.

Тому в контексті набуття тенденціями прямого іноземного інвестування негативного характеру через вплив світової фінансової кризи, надзвичайної актуальності і потреби негайного вирішення набуває проблема розробки і впровадження механізму глобального співробітництва і глобального регулювання у фінансово-інвестиційній сфері світової економіки для запобігання подальшого поширення порушень і диспропорцій, що в ній утворились, до виробничої сфери із наступною мультиплікацією в ній наслідків падіння інвестиційних потоків.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: