перейти на сайт>>

Дієслівні речення у французькій літературній мові: структура й моделі

ID роботи: 6144
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні підходи до вивчення дієслівних речень  у французькій лінгвістиці

1.1. Поняття та особливості дієслівних речень

1.2. Проблема описового предиката у французькій лінгвістиці

Розділ ІІ. Характеристика моделей та структури дієслівних речень у французькій літературній мові

2.1. Моделі дієслівних речень у французькій літературній мові

2.2. Особливості вживання дієслова-зв’язки у французькій мові

2.        Атрибутивні конструкції

Висновки

ЛітератураВисновок:

Отримані результати дозволяють зробити такі висновки:

Дєслівно-іменні предикати характеризуються семантичною та синтаксичною нерозкладністю. Синтаксична нерозкладність виражається в тому, що на синтаксичному рівні дієслівно-іменний предикат відрізняється від простого дієслівного присудка тільки кількісно, дієслівний компонент ОП піддається всім дієслівним формальним перетворенням (особа, число, час, спосіб). І на семантичному рівні дієслівно-іменний предикат є нерозкладною одиницею, бо загальне значення дієслівно-іменного предиката не є сумою значень його складових компонентів.

Семантична нерозкладність підтверджується існуванням досить численних рядів: при одному дієслівному компоненті кілька іменних, напр. avoir faim, soif, sommeil, peur, mal і под. або при одному іменному компоненті кілька дієслівних: avoir, prendre, fare peur; avoir, prendre, fare plaisir, де заміна дієслова відповідає протиставленню значення, що демонструє семантичне навантаження дієслівного компонента.

Функція артикля в описових предикатах не є однорідною. Використання чи невикористання артикля може розмежовувати аналітичну одиницю та вільне словосполучення (prendre racine «пустити коріння» – prendre la racine «взяти корінь»), різні аналітичні одиниці (tenir tête «чинити опір» – tenir la tête «тримати голову»), аспектуальні варіанти аналітичних одиниць (faire signe «зробити знак» – faire un signe «кивнути» – faire des signes «кивати»), семантичні варіанти (faire mal «боліти (про частину тіла)» - faire du mal «спричиняти біль» - faire le mal ’робити шкоду»).

Паралельно з відсутністю детермінатива констатовано відсутність прийменника de при запереченні прямого додатка (avoir faim – n’avoir pas faim).

Щодо структури описових предикатів погляди дослідників розходяться. Так, одні вчені обмежують аналізовані одиниці типом V+N – «дієслово + іменник без детермінатива», а інші – включають до описових конструкцій, утворення з різними детермінативами V+dét.+N «дієслово + детермінатив + іменник». Під детермінативом ми розуміємо лінгвістичний показник при іменнику, що виражає граматичне значення означеності (артикль, присвійний займенник тощо).

ОП у французькій мові мають два структурні різновиди: суб’єктні (ОП-2) та об’єктні (ОП-1) описові предикати. Суб’єктні структури не є продуктивними моделями в обох мовах.

У французькій мові найпродуктивнішими моделями дієслівно-іменних предикатів виступає дієслівно-іменна конструкція з нульовим артиклем Vf+N та конструкція з неозначеним артиклем Vf+art.indéf.+N. Конструкції з прийменниками в обох мовах є нечисленними та знаходяться на периферії.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: