перейти на сайт>>

Економічна безпека суб’єктів господарювання

ID роботи: 1147
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Економічна безпека підприємства як успішна складова сучасного бізнесу
1.1. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення
1.2. Економіко-правовий аспект забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності
2. Роль суб’єктів господарювання в національній безпеці україни
2.1. Поняття системи забезпечення економічної безпеки підприємства
2.2. Вітчизняний досвід забезпечення безпеки підприємницької діяльності
2.2. Основні напрямки забезпечення захисту та попередження загроз економічній безпеці господарюючих суб’єктів
Висновок
Використана літератураВисновок:

Специфіка національних ринкових відносин об‘єднує в собі сукупність економічних небезпек. Підприємцям постійно доводиться діяти в умовах підвищеного ризику. Стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від можливості протидіяти загрозам.

Проведений аналіз сучасного стану проблеми економічної безпеки підприємств дозволяє зробити такі висновки: на цей час немає всебічного чіткого визначення сутності поняття стійкої економічної безпеки; відсутній глибокий аналіз стану безпеки підприємств та неповно визначені чинники, що дестабілізують економічні процеси; існуючі методики визначення окремих складових економічної безпеки ненадійні; немає організаційно-економічного механізму, який би забезпечував стійку економічну безпеку підприємства. У зв’язку з цим виникла необхідність в удосконалені поняття економічної безпеки підприємства, формуванні поняття стійкої економічної безпеки підприємства, розробці організаційно-економічного механізму, що забезпечував би стійку економічну безпеку підприємства, критеріїв оцінки введених інновацій і ретроспективної оцінки ефективності використання всіх ресурсів підприємства, а також їх кількісної характеристики.

Негативний стан і тенденції соціально-економічного розвитку України свідчать про наявність внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці в економічній сфері та неспроможність системи державного управління до їх попередження, пом’якшення та скасування. Це обумовлює необхідність пошуку нових нетрадиційних шляхів діагностики економічної безпеки та визначення напрямів її забезпечення.

Першочерговими для сучасного стану реформування господарського механізму є такі пріоритети: визначення концептуальних та правових засад економічної безпеки; обґрунтування стратегії держави в умовах глобалізації та зовнішніх загроз; систематизація внутрішніх загроз економічній безпеці та причин, що їх обумовлюють; формування науково обґрунтованої системи виміру економічної безпеки; забезпечення ефективної децентралізації державного управління, формування умов регіональної безпеки; визначення напрямів впровадження національної інформаційної економіки.

Пошук шляхів формування ефективного механізму забезпечення економічної безпеки обумовив обґрунтування прийняття управлінських рішень на демократичній основі через проведення експертного опитування наукових фахівців з проблем економічної безпеки. Узагальнення та систематизація їх думок поряд з одночасним визначенням теоретичних, науково-методичних, організаційно-управлінських, міжнародних та вітчизняних здобутків у цій сфері сприяли визначенню загроз економічній безпеці, пріоритетних та основних напрямів і заходів щодо їх подолання.

Підсумовуючи необхідно зазначити, що забезпечення безпеки підприємництва - це саме та справа, яка може об'єднати інтереси державних установ, громадських об'єднань, партій незалежно від їх політичної орієнтації. Рішучість та політична свобода влади у підтримці розвитку безпеки підприємництва країни стали б фундаментом для досягнення згоди в суспільстві, зміцненню її економічного розвитку, а недержавна система безпеки перетвориться на повноправного суб'єкта системи забезпечення національної безпеки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: