перейти на сайт>>

Економічна поведінка безробітних та її особливості

ID роботи: 1186
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Особливості економічної поведінки безробітних громадян
1.1. Поведінка як економічна категорія і підходи до її вивчення
1.2. Соціально-психологічні фактори, що регулюють економічну поведінку людини
2. Характеристика стратегій економічної поведінки безробітних в умовах ринку
2.1. Сутнісні характеристики безробіття як соціально-економічного явища
2.2. Основні стратегії економічної поведінки безробітних
3. Мотивація економічної активності безробітного населення
Висновок
ЛітератураВисновок:

Тривала політична і економічна криза не могла не вплинути на соціально-психологічний стан українського суспільства. Із зміною форм власності змінилися самі основи суспільного устрою, з'явилися нові для наший країни соціально-економічні категорії населення, такі як підприємці і безробітні.

Безробіття, безумовно, є одним з негативних наслідків соціально-економічних і політичних змін. На сьогоднішній день ясно, що безробіття і проблема зайнятості населення поступово виходять в розряд першочергових і вимагають централізованого підходу в області управління зайнятістю, розподілу трудових ресурсів по різних сферах і областях економіки.

Хотілося б загострити увагу на трьох основних напрямах, в руслі яких здійснювалося дослідження проблем економічної поведінки: економіко-психологічне, соціально-економічне і економічне.

В рамках першого підходу були сформульовані поняття «діяльність» і «активність», що послужили основою для розробки категорії «економічна поведінка». Передбачалося, що при вивченні поведінки людини як економічній категорії повинні враховуватися психологічні закономірності.

Соціально-економічний напрям трактує економічна поведінка як різновид соціальної дії.

Економічний підхід аналізує витратний - компенсаційний характер взаємин індивіда і суспільства.

Розглянуті напрями розвивають поняття і суть економічної поведінки, указуючи на багатогранність цього феномена.

Соціально-економічна криза, політична нестабільність у країні спричинилися до появи великої кількості безробітних. Наслідком цього стало виникнення психологічних проблем у цих осіб, за такими, зокрема, факторами, як невпевненість у завтрашньому дні, неспроможність матеріально забезпечити себе і сім’ю, вимушений вибір професії, яка часто не відповідає уподобанням людини, тощо.

Нині безробіття є чи не найгострішою соціально-економічною проблемою, котра потребує першочергового вирішення, позаяк вона, ця проблема, викликає негативні психологічні зміни особистості.

Втрата роботи викликає в людей різну реакцію: одні виходять із цієї складної ситуації досить легко, інші – важче, а дехто навіть відчуває певне задоволення від виникнення альтернативних життєвих стилів, пов’язаних зі зміною робочого місця або трудової діяльності. Це пояснюється спроможністю людини пристосовуватися до нових соціально-економічних умов, зокрема до нових трудових відносин.

Економічною поведінкою зазвичай називають поведінку, викликану економічними стимулами, і діяльність господарюючого суб'єкта.

Дослідивши особливості економічної поведінки безробітних можна відзначити, що сучасні дослідники виділяють три її типи:

- активна економічна поведінка;

- пасивно-вичікувальна поведінка;

- пасивно-фаталістична поведінка.

Методи мотивації економічної активності населення — це способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення умов ефективного використання трудового потенціалу відповідно до напрямків державної економічної політики. Методи посилення мотивації економічної активності населення можна класифікувати: за формами впливу — прямі та непрямі; залежно від засобів впливу: правові, адміністративні, економічні. Об’єктами впливу є робоча сила і роботодавці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: