перейти на сайт>>

Економічна стратегія підприємства та шляхи її реалізації

ID роботи: 940
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І
Загальна економічна стратегія розвитку підприємств: необхідність і розробка
1.1 Сутність стратегії підприємства та стадії її розробки
1.2. Система стратегічних і перспективних планів підприємства
1.3 Сучасні підходи до формування стратегії вітчизняних підприємств
Розділ іі
Практичні аспекти формування та реалізації економічної підприємства
2.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників
2.2. Місія та цілі діяльності організації. SWOT-аналіз. Вплив змін зовнішнього середовища
2.3. Стратегічне планування на підприємстві. Вивчення стратегічних альтернатив
Розділ ііі
Проблеми та перспективи стратегічного пранування підприємствах Укаїни
3.1. Проблеми розвитку стратегічного планування на вітчизняних підприємствах
3.2. Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні
3.2. Формування оптимальної стратегії розвитку ТОВ «Агрохім»
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Таким чином можна зробити наступні висновки стосовно розробки та подальшого розвитку стратегії підприємства. Стратегія підприємства складається з дій і підходів управлінського персоналу для досягнення визначеної мети діяльності; стратегія забезпечує (має забезпечувати) спрямованість і адаптованість дій підприємства в ринкових умовах; створення стратегії – це перш за все підприємницька діяльність; розробник стратегії більшою мірою має бути зорієнтований на зміни зовнішнього середовища, ніж на вивчення внутрішніх проблем підприємства; стратегія динамічна та в процесі розвитку підприємства; стратегії підприємства частково видимі, а частково приховані від стороннього погляду. Розробка стратегічного бачення і місії підприємства, визначення мети і вибір стратегії є головними завданнями вибору напряму розвитку організації [9].

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається трансформація всього комплексу економічних, громадських, владних відносин. І дуже важливо, щоб ці зміни проходили найбільш ефективним шляхом, із урахуванням чітко визначених, науково обґрунтованих пріоритетів. Сьогоднішні тенденції, які спостерігаються в зовнішньому середовищі й усередині нашої країни, зумовлюють необхідність і доцільність розробки загайної економічної стратегії розвитку діяльності підприємств,, організацій, органів влади та місцевого самоврядування України.

Тому при постановці стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах необхідно:

1) по-перше, переконатися, що реально перша особа підприємства дійсно прагне і готова займатися стратегічним управлінням;

2) по-друге, створити відділ (департамент, управління тощо) стратегічного розвитку на підприємстві, перед яким повинні ставитися завдання зведення усіх стратегічних напрацювань у задані певним форматом проекти рішень і становлення й удосконалення усіх конкретних робіт зі стратегічного менеджменту, тобто здійснення спеціалізованої циклічної діяльності з розробки, реалізації і розвитку стратегії підприємства.

3) по-третє, дотримуватися певних (сформованих А. Томпсоном і А. Стріклендом) принципів розроблення ефективних стратегій:

плануючи та впроваджуючи стратегії, дійте так, щоб поліпшити конкурентну позицію підприємства на тривалий час;

усвідомте, що чітка і послідовна конкурентна стратегія забезпечує підприємству гарну репутацію та визнання в галузі;

часта зміна стратегій, спрямована на використання наявних можливостей, дасть лише незначні результати;

намагайтеся уникати стратегій, які є компромісом між нижчими витратами та масштабнішою диференціацією, між більш та менш значною ринковою привабливістю;

об'єктивно оцінюйте конкурентів та їх дії;

вкладайте кошти в створення тих конкурентних переваг, які є умовою отримання прибутку вище середнього рівня;

дотримуйтеся агресивної стратегії для створення конкурентних переваг і оборонної для їх захисту;

уникайте стратегій, які є успішними лише за сприятливих умов;

сподівайтеся на краще, а готуйтеся до гіршого;

обережно використовуйте жорсткі, та не гнучкі стратегії, які позбавляють підприємство можливості маневру, так як зміни ринкової кон'юнктури можуть зробити неможливою їх реалізацію;

не намагайтеся атакувати сильних конкурентів без істотної конкурентної переваги й належного фінансового забезпечення;

атакувати слабкого конкурента вигідніше, ніж сильного;

уникайте зниженння цін без істотної переваги у витратах;

пам'ятайте, що надто агресивна політика, спрямована на захоплення ринку, може спровокувати гідну відповідь з боку конкурентів, що призведе до зниження прибутків; намагайтеся виявити найбільш значні відмінності в якості, можливостях використання товару, його обслуговуванні при реалізації стратегії диференціації.

А вдумливий, творчий підхід до вивчення наявного іноземного досвіду в сфері стратегічного менеджменту і перенесення його, з урахуванням специфічних умов розвитку економіки України, на вітчизняні підприємства надасть допомогу вітчизняному бізнесу в становленні необхідних виробництв і зростанні їх ефективності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: