перейти на сайт>>

Економічний аналіз діяльності підприємства

ID роботи: 1044
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. аналіз темпів зростання виробництва та реалізації робіт, послуг
2. Аналізу складу та структури робочої сили на підприємстві
3. Аналіз складу та структури основних фондів підприємства
4. Аналіз собівартості продукції
5. Аналіз прибутку та рентабельності
6. Аналіз активів і пасивів підприємства
7. Аналіз ліквідності платоспроможності
8. Аналіз оборотних коштів
9. Аналіз використання товарно-матеріальних запасів
Висновок
Використана література
ДодаткиВисновок:

На основі проведеного аналізу отримана детальна характеристика господарської діяльності ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», яка дозволяє виділити позитивні і негативні сторони роботи підприємства.

Підприємство забезпечено основними фондами, ступінь придатності яких складає 60 %.

Останнім часом, у зв'язку з погіршенням економічної ситуації в країні завод також випробовує значні ускладнення в роботі. Стан усугубляє великий обсяг планових капітальних ремонтів, які проводяться на підприємстві. Це привело до скорочення випуску як основного виду продукції, так і всього товарного випуску за три роки (в зіставних цінах на 20 %). В результаті знизилася фондовіддача і вироблення продукції на одного працівника ПВП.

Зниження товарного випуску відбувалося на фоні скорочення питомих витрат на гривну товарної продукції і підвищення рентабельності реалізованої продукції. Конкретні цифри по названих чинниках приводяться у відповідних розділах дипломної роботи.

Фінансове положення ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» покращало щодо 2007 р., але залишається на незадовільному рівні. Також високий ризик неплатоспроможності.

Структура активу підприємства покращала як з фінансовою, так і з виробничою точок зору.

Зміна структури пасиву балансу свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.

Позитивним моментом є ослаблення залежності ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» від зовнішніх джерел фінансування і поліпшення використання оборотних коштів підприємства. Проте відсутність протягом всього аналізованого періоду у підприємства власних оборотних коштів свідчить про його фінансову нестійкість.

За 2007-2008 рр. всі отримані показники платоспроможності знаходяться на критичному рівні. Значення коефіцієнта відновлення платоспроможності указує на відсутність реальної можливості у ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» відновити її найближчим часом.

За період спостерігалося поліпшення використання оборотних коштів підприємства.

В структурі оборотних коштів як і раніше залишається найбільшою частка дебіторської заборгованості 62,7 %, хоча вона скоротилася за 2008 р. на 16,6 %. Прискорення оборотності оборотних коштів на 113 днів вивільнило з обороту грошові кошти в сумі 139 909 933 грн. Поліпшення оборотності спостерігалося по всіх групах оборотних коштів, в т. ч., по дебіторській заборгованості (тривалість одного обороту в днях скоротилася на 120 днів (або 3,4 місяці)), по матеріальних оборотних коштах на 17 днів, а також по групі грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення. Збільшення рентабельності оборотних коштів в динаміці за три роки свідчить про зростання величини чистого прибутку на кожний гривну, вкладений в поточні активи.

За 2008 р. спостерігалося поліпшення використання матеріальних витрат у виробництві продукції, в т. ч. витрат шихти на виробництво коксу.

Сума дебіторської заборгованості за період скоротилася. Це з'явилося слідством повного погашення дебіторської заборгованості, а також списання на фінансовий результат простроченої заборгованості. Дані балансу свідчать про збільшення залишку грошових коштів на кінець року. Збільшення залишку на кінець року відбулося по всіх показниках грошових коштів, виняток становив валютний рахунок. Необхідно відзначити, що високу питому вагу в структурі реалізації займають взаємозаліки (84,6 %), що знижує надходження грошових коштів на рахунки підприємства. Таким чином недостатність грошових коштів для оплати по рахівницях поточних зобов'язань на розрахунковому рахунку привела до необхідності витрачання засобів валютного рахунку


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: