перейти на сайт>>

Експериментальне дослідження патріотичного виховання студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

ID роботи: 1325
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Організація досліджено-експериментальної роботи щодо вивчення сформованості патріотичних почуттів студентів
1.1. Характеристика предмету, мети та бази дослідження
1.2. Характеристика методологічного інструментарію дослідження сформованості патріотичних почуттів у студентів ВУЗа
1.3. Аналіз результатів дослідження
Розділ 2. Методика реалізації змісту патріотичного студентів
2.1. Можливості патріотичного у процесі вивчення курсу української мови
2.2. Роль курсу історія української культури у патріотичному вихованні студентів
2.3. Формування патріотичних почуттів студентів у процесі вивчення курсу історії України
2.4. Виховні можливості патріотичного виховання студентів у курсі соціології
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Результати дослідження переконують, що вдосконалення світоглядної свідомості особистості патріота здійснюється шляхом оновлення змісту освіти, що за своїм обсягом і характером відображає насамперед ідейно-ціннісне багатство рідного народу і вищі здобутки світової культури, сприйняті крізь призму національної свідомості. Участь вихованців у суспільно корисній праці, яка повинна мати патріотичне спрямування, дієву форму розвитку обов’язку і відповідальності перед Батьківщиною. У патріотичному вихованні студентів важливо правильно пов’язувати минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність кращих традицій поколінь. Якщо сильніше молодь буде відчувати зв’язок часу, минулого і майбутнього вільного України, зв’язок своїх особистих інтересів з інтересами Вітчизни, якщо більш здатна вона буде сприймати все краще, що створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що принесла свобода, то краще вона буде уявляти свою роль у здійсненні завдань розбудови України, то вищим буде ступінь її усвідомлення патріотичної відповідальності.
Успішне формування патріотичної вихованості студентів забезпечують такі педагогічні умови; орієнтація студентів на ідеал сучасного спеціаліста, як носія, окрім фахових знань, умінь і навичок, рис громадянина-патріота; усвідомлення студентами виховних можливостей змісту соціально-гуманітарних дисциплін; забезпечення активності студентів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін та підготовки і проведення позааудиторних виховних заходів; готовність викладачів реалізувати виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін щодо патріотичного виховання студентів.
Зміст патріотичного виховання найчастіше охоплює різні аспекти навчання: культурологічні, філософські, аксіологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності; політичні, правові й соціально-психологічні знання. Разом з тим, громадянська освіта далеко не зводиться до знань, а включає формування відповідних цінностей і дій, що відповідають їм. Конкретизуючи ці складові щодо України, слід зазначити, що зміст патріотичного виховання має бути спрямований на одержання учнями досвіду громадянських вчинків і переживань, основних громадянських умінь, зокрема: реалізовувати своє право на участь у виборах та інших формах демократії; відстоювати свої права, брати участь у діяльності об'єднань громадян і громадянських акціях; захищати свої права за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування; відстоювати свої права за допомогою апеляцій до суду, правоохоронних і правозахисних організацій; орієнтуватися в умовах вільного ринку, відстоюючи свої права як споживача і платника податків; використовувати типові прийоми й методи розв’язання проблемних ситуацій; диференціювати емоційні й раціональні компоненти власного вибору; критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати; розвивати свої комунікативні вміння й навички.
У курсовій роботі проведено експериментальне дослідження патріотичного виховання студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Вивчення психолого-педагогічної, суспільно-політичної літератури, досвіду патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів, урахування результатів констатувального етапу експерименту дали змогу визначити основні напрями змісту патріотичного виховання, який забезпечував формування рис патріотизму, властивих сучасному спеціалісту як громадянину-патріоту України.
Означений зміст патріотичного виховання студентів реалізувався у навчально-пізнавальному процесі на лекціях, семінарських і практичних заняттях, у позааудиторній виховній роботі, під час самостійної роботи студентів. Тому пошуково-експериментальна робота спрямовувалась: на виявлення потенційних можливостей дисциплін соціально-гуманітарного циклу у патріотичному вихованні студентів та шляхів їх реалізації на заняттях; на збагачення змісту навчальних дисциплін історично-науковими текстами, дидактичними матеріалами, які ефективно впливали на формування патріотичних якостей студентів; включення інформації патріотичного змісту до самостійної роботи студентів; на залучення студентів до підготовки і проведення виховної роботи.
Проглядаючи відповіді на питання респондентів можна відповісти, що моє гіпотеза перевірилась частково. Ось чому, з першого питання видно що 95% опитаних вважають себе українцем, і це доказує, що десь в глибині душі вони все ж таки переживають за свою країну за свою націю і т. д. Але ж з іншого питання можна спростувати це твердження 80% опитаних відповіли що залишились б в Україні за умови хорошої заробітної плати, але з іншого боку опитані просто зневірились, що Україна може бути потужною, сильною державою, яка переживає за своїх громадян. Тим більше, що опитаним від 20 -21 років, і напевно кожен замислювався над створенням сім’ї, а нинішня нестабільність просто лякає людей, і не кожна молода людина хотіла б починати як раз цей етап свого життя невпевненості в майбутньому, тобто без підтримки. Тому я вважаю, що на даному етапі потрібно мотивувати молодь та виховувати патріотизм в кожному громадянинові України.
У процесі дослідження встановлено, що успішне формування рівня патріотичної вихованості студентів забезпечують такі педагогічні умови: орієнтація студентів на ідеал сучасного фахівця, як носія, окрім фахових знань, умінь і навичок, рис громадянина-патріота; усвідомлення студентами виховних можливостей змісту соціально-гуманітарних дисциплін; забезпечення активності студентів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін та підготовки і проведення позааудиторних виховних заходів; готовність викладачів реалізувати виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін щодо патріотичного виховання студентів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: