перейти на сайт>>

Етнопсихологія, МАУП, контрольні питання

ID роботи: 9255
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

Лекція 1. Етнічна психологія як наука 
Контрольні питання до лекції 1 
1. Етнопсихологія - це … . 
2. Етнічні установки - це … . 
3. Етнос це - ... . 
Лекція 2. Методологічні принципи та методи етнопсихології та дослідження за їх допомогою проблем етносів та націй 
Контрольні питання до лекції 2 
1. У етнопсихології як окремій науковій галузі існують власні методологічні принципи, до яких належать: … . 
2. До лабораторних експериментів у етнічній психології належать такі: … . 
3. Виділяють такі основні різновиди асоціативного експерименту … . 
4. Своєрідні міжнародні мови, які сформувались тоді, коли європейським колонізаторам потрібно було налагоджувати стосунки із корінними жителями Африки, Америки, Індонезії, Китаю та Тихоокеанських островів називаються – … . 
Лекція 3. Основні статичні характеристики етносу 
Контрольні питання до лекції 3 
1. Психічний склад етносу – це … . 
2. Психічний склад - це … . 
3. До елементів психічного складу, перш за все, належать: … . 
4. Ментальність – це … . 
5. Ментальність розглядають як систему, що створена трьома компонентами – … . 
6. Етнічна ментальність – це … . 
7. Національний характер – це … . 
8. Д.Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: … . 
9. Національна свідомість це - ... . 
10. Етнічна самосвідомість – це … 
Лекція 4. Основні динамічні характеристики етносу 
Контрольні питання до лекції 4 
1. Установка - це … . 
2. Етнічна установка - це … . 
3. Соціальні та етнічні установки містять три компоненти: … . 
4. Засвоєння певної поведінки, характерної для того чи іншого етносу відбувається трьома шляхами - ... . 
5. Соціалізація - це … . 
6. Соціалізація проходить двома шляхами - … . 
7. Етнічний конфлікт - це … . 
8. Причиною етнічних конфліктів, як правило є … . 
9. У залежності від території та типу етносу виділяють 4 види етнічних конфліктів: … . 
10. Основна умова конструктивного вирішення конфліктів це – … . 
11. Одним з перших кроків у вирішенні конфлікту є … . 
12. Таблицю-схему питань та відповідних стратегій, які можна застосовувати при вирішенні конфліктних ситуацій було запропоновано … . 
Лекція 5. Етнописхологія українців 
Контрольні питання до лекції 5 
1. Відомий етнопсихолог Густав Шпет зазначав, що етнічна психологія, класифікуючи певні явища, має шукати відповіді на такі запитання: … . 
2. Психічний склад - це ... . 
До елементів психічного складу, що передаються з покоління у покоління, належать, насамперед, … . 
3. До архетипів, характерних для українського етносу, можна віднести такі образи: 
4. У психічному складі української нації здебільшого відзначають такі риси: … . 
5. Національний характер - це … . 
6. Менталітет - це … . 
7. На формування українського національного характеру впливають наступні чинники: … . 
8. Під поняттям “середовище проживання етносу” розуміють: … . 
Лекція 6. Діловий етикет у різних країнах 
Контрольні питання до лекції 6 
1. Типовий портрет британського бізнесмена виглядає так: … . 
2. Ядро американської нації склали: … . 
3. Японський національний характер має такі риси: … .

4. Головною рисою шведського національного характеру вважається … .
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: