перейти на сайт>>

Ефективність системи менеджменту організації

ID роботи: 2537
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Ефективність управлінської діяльності i шляхи ii формування
1.1. Вимоги до сучасного управлінця
1.2. Концепції визначення ефективності управління
1.3. Хараткеристика факторів, що впливають на ефективність системи управління підприємством
2. Характеристика об’єкту дослідження
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.3. Дослідження ефективності системи менеджменту на підприємстві
3. Розробка заходів щодо підвищення ефективностиі системи менеджмента на підприємстві
Висновок
Використана літератураВисновок:

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться менеджменту. За його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей функцій діяльності підприємства викликає необхідність зміни пріоритетів при розробці та обґрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обґрунтування прогнозуємих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, роздрібного товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другого.

В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що виробляє та реалізує підприємство. Купівельна спроможність населення дуже низька, тому конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: