перейти на сайт>>

Ефективність управлінської діяльності та шляхи її формування

ID роботи: 2601
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Аналітична чатина
1.1. Характеристика організаційно-правової форми підприємства (профіль, організаційно-правова форма, характеристика видів діяльності, форма власності, розмір підприємства і т.ін.)
1.2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
1.3. Аналіз системи менеджменту на підприємстві
1.3.1. Аналіз організаційної структури підприємства
1.3.2. Оцінка ефективності системи планування на підприємстві
1.3.3. Матеріальне і моральне стимулювання працівників підприємства
1.3.4. Оцінка системи контролю діяльності на підприємстві
1.4. Організація комунікаційного процесу на підприємстві
1.5. Аналіз методів управління на підприємстві
1.6. Аналіз витрат на управління підприємством та ефективність управлінської праці
Розділ 2. Рекомендаційна частина
2.1. Моделювання управлінських рішень в ПНВП «Спецпромавтоматика»
2.2. Вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень
2.3. Впровадження сучасних інформаційних систем підтримки управлінських рішень ПНВП «Спецпромавтоматика»
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Отже необхідно зробити підсумкові висновки, що тема даної роботи багатогранна і вимагає уважного розгляду з усіх можливих сторін. Велика кількість вчених досліджували її, винаходили нові критерії оцінки управлінських рішень, пропонували нові класифікації, але до спільної думки так і не дійшли. Розглядаючи їх праці можна виділити для себе найважливіші аспекти, визначення та зробити висновки: Управлінське рішення – це організаційно-правова діяльність керівника в керованій системі; Прийняття управлінського рішення – це процес вибору розумної альтернативи вирішення проблеми, що є вирішальним в системі управління. Результати реалізації прийнятих управлінських рішень – це найбільш об’єктивна оцінка мистецтва керівника.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про його розвиток та поступове нарощування обсягів виробництва. Дослідження існуючої системи менеджменту показало, що управління підприємством ефективне, орієнтоване на ринок.

Основними резервами підвищення прибутку від операційної діяльності є розробка оптимальної виробничої програми і скорочення витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Таким чином, керівництво підприємства повинно прийняти особливі міри щодо розробки ефективної політики підвищення прибутку підприємства за рахунок управління операційною діяльністю, а саме зниження собівартості.

Характеризуючи систему прийняття управлінських рішень ПНВП «Спецпромавтоматика» слід зауважити, що прийняття рішень по стратегічним питанням розвитку здійснюється в основному «зверху донизу» (централізована форма).

Всі приймаємі на ПНВП «Спецпромавтоматика» стратегічні й тактичні рішення передбачені реалізацією сформульованої місії підприємства, обраної системи стратегічних цілей розвитку. Система перспективних планів ПНВП «Спецпромавтоматика» включає бізнес-плани інноваційних проектів. Робота над ними дає можливість активніше працювати на ринку, швидше пристосовуватися до змінюючихся умов, приймати оперативні рішення по переорієнтації виробництва та випуску нової продукції.

Важливою особливістю діючої в ПНВП «Спецпромавтоматика» методики прийняття планових рішень є дотримання чітко встановлених строків формування всіх планових завдань та програм, що входять до складу щорічно розробляємого плану діяльності підприємства.

Таким чином, правління ПНВП «Спецпромавтоматика» приймає рішення, в якому затверджує основні цілі та задачі діяльності на рік, сконцентрувавши увагу на пошуку шляхів та засобів мінімізації витрат виробництва як найважливішого фактора зниження собівартості випускаємої продукції, забезпечення її конкурентоздатності та збільшення обсягів продаж.

Позитивним фактором є система співучасті у прийнятті управлінських рішень керівників усіх рівнів вищої та нижчої ланки управління, ведучих спеціалістів центрів прибутку та функціональних служб. Таке узгодження планових рішень на всіх етапах стратегічного і тактичного планування служать підвищенню ефективності управління та посилюють відповідальність робітників і зацікавлених в реальному втіленні в життя прийнятих управлінських рішень.

При дослідження схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі було відмічено ряд недоліків, а саме розмитість процедури із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу та високе навантаження на технічного директора.

Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень.

Тому була виділена крупна проблема – збої у виробничому процесі, яка потім, була розбита на дрібніші, вирішення яких було конкретними діями або заходами.

Застосування методу експертної оцінки проблем, побудова матриці проблем і графа проблем дозволило виявити головну.

Далі визначивши альтернативи і оцінивши їх за допомогою аналого-цифрового методу, було виявлено, що альтернатива «придбання устаткування» має велику сумарну оцінку, в порівнянні з «модернізація устаткування», отже, проблема «застаріле устаткування» буде вирішено його заміною. Розрахунок різних варіантів придбання устаткування (лізинг, кредит, власні кошти) показав ефективність придбання устаткування на умовах фінансової оренди (лізингу).

З метою вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень ПНВП «Спецпромавтоматика» надані пропозиції щодо оптимізації схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі. У результаті було досягнуто спрощення процесу формування кінцевого звіту, зменшено навантаження на технічного директора, що дало змогу спрямувати його увагу на вирішення завдань, безпосередньо пов'язаних з виробництвом.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: