перейти на сайт>>

Журналістька етика. Порушення журналістської етики в українських ЗМІ

ID роботи: 324
Тип роботи:
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні проблеми журналістської етики
1.1. Журналістська етика, мораль та етикет як фактори культури
1.2. Значення журналістської етики в сучасному медіа-просторі
1.3. Журналістська етика і стандарти діяльності журналіста
Розділ ІІ. Аналіз дотримання принципів журналістської етики в українських ЗМІ
2.1. Правове регулювання професійної етики журналістів в Україні
2.2. Етичні проблеми сучасної української журналістики
2.3. Аналіз причин порушення етичним норм в українських ЗМІ
Розділ ІІІ. Пропозиції щодо вирішення питання порушення етики у медіа-просторі України
3.1. Впровадження принципу гуманізму як основного критерію журналістської етики
3.2. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ
Висновок
ЛітератураВисновок:

Сучасні засоби масової інформації змінюються та розвиваються разом зі змінами та розвитком суспільства, тому потребують перегляду моральних орієнтирів, на які спиратимуться журналісти у своїй фаховій діяльності. Отже, набуває актуального значення проблема формування професійної етики журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні.

Свобода ЗМІ має як позитивний, так і негативний бік. Завдяки їм темні справи в політиці чи економіці постійно стають відомими широкій громадськості. Але це призводить до того, що виходячи з комерційних інтересів, журналісти втручаються в приватне та інтимне життя відомих осіб, підслуховують телефонні розмови, знімають на плівку секретні матеріали, роблять бізнес на чужому горі. Споживачі інформації спостерігають під час гонитви ЗМІ за сенсацією, підміну високоякісної журналістики журналістикою розгортання певної пропагандистської кампанії, журналістикою звинувачень, “обливанням брудом”, тобто бульварною журналістикою найнижчого ґатунку. Все перелічене аж ніяк не є нормами професійної етики журналіста, а навпаки – це очевидне ігнорування суспільної моралі.

Сучасна українська журналістика функціонує в суспільстві, що переживає перехідний період, який мало чим відрізняється від аналогічних періодів в історії багатьох сучасних країн. Ця ситуація характеризується переходом з однієї політичної системи в іншу, яка передбачає демократичний розвиток, плюралізм думок, наявність суспільно-правових засобів інформації.

У демократичній державі люди мають право висловлювати свої погляди, переконання. Але відстоювати Ії можна, не створюючи словесних бійок, не вдаючись до мітингових мотивів, а інтелігентним способом спів розмови. І, безперечно, кожний виступ журналіста, хоч які б ідеї він сповідував, має бути спрямований не на роз’єднання, а на згуртування людей. Система глобального спілкування, незважаючи на різні платформи і напрями, має виражати засади загальнолюдських вартостей, політичного плюралізму, сприяти розкриттю творчого потенціалу громадянського суспільства.

Журналістика має формувати громадську думку конкретними фактами, об'єктивною й чесною інформацією, з яких читач, слухач чи глядач зможе краще побачити й оцінити дійсність.

Зрозуміти різні складові глобальної етики особливо важливо сьогодні, коли спостерігається бурхливий розвиток інформаційних технологій. І враховуючи це, розробляються міжнародні етичні принципи, як мас-медіа і журналістів, так і така нова сфера діяльності, як етика інформаційних магістралей. Якщо простежити історію та тенденції формування етичних засад і принципів засобів масової комунікації у світі, можна побачити, що ці засади розвивалися на регіональному та національному рівнях. Питання про розробку міжнародного кодексу професійної етики досі залишається спірним, хоча, на думку прибічників такого кодексу, його існування являє собою один з найважливіших факторів встановлення нового міжнародного порядку в галузі інформації та комунікації.

Робота Ради з питань преси в Україні показала свою неефективність, а відтак - малу популярність серед українських журналістів. На основі здійсненого дослідження запропоновані рекомендації щодо поліпшення роботи Комісії журналістської етики, а також механізми саморегулювання ЗМІ, що набуло особливої актуальності перед виборами, а також під час останніх виборчих кампаній. Українські здобутки у сфері етики ЗМІ досить незначні, хоча тривалий час існує Спілка журналістів України, і навіть прийнято український кодекс професійної етики журналіста. Однак на заваді втілення його і низькі професійні стандарти; відсутність загального визнання його основних принципів, тобто готовності дотримуватися їх; відсутність дієвих фахових об’єднань журналістів; відсутність навіть суспільного розуміння ролі мас-медіа в суспільстві.

Навіть з появою документів, в яких так чи інакше відображені професійніта етичні засади, знайомство з ними є лише особистою справою кожного журналіста. Як наслідок, чимало журналістів і донині мають лише смутну уяву про Кодекс професійної етики українського журналіста, про міжнародні документи.

Тому є потреба включати ці професійно-моральні постулати в робочі документи певних редакцій, у тексти трудових угод тощо. Дієвим заходом могла би стати повна заборона вживання нецензурної лексики у будь-яких ЗМІ, карання владні структури та олігархів за наймання журналістів для піару, введення законів про покарання за недотримання професійної етики в інтернеті. Але, які б умови не складалися, яка б ідеологія не існувала у суспільстві, основа професіоналізму – духовна моральність кожного журналіста.

Знання норм професійної етики допоможе журналістові зробити правильний моральний вибір, узгодивши суспільні, редакційні й особисті інтереси. Ціннісно-етичні вимоги є орієнтирами в оцінках, судженнях журналістів, пропонують благородні мотиви служіння суспільному благу й людині, регулюють дії, поведінку, вчинки.

Результати дослідження дають можливість з’ясувати, яким чином можна вирішити проблеми етики преси у нашій державі, яка перебуває на перехідному етапі розвитку демократії, а також використати одержані результати у процесі розробки та укладення етичного кодексу української преси.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: