перейти на сайт>>

Запозичення у китайській мові

ID роботи: 6718
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Запозичення та їх вплив на словниковий склад китайської  мови

1.1. Запозичення як спосіб збагачення словникового складу мови

1.2. Запозичення у китайській мові: джерела, причини та головні особливості

Розділ ІІ. Характеристика основних видів  запозичень у сучасній китайській мові

2.1. Особливості фонетичного освоєння запозичень у китайській мові

2.2. Семантичні особливості запозичень у китайській мові

2.3. Фонетико-семантичні запозичення та їх особливості  у китайській мові

Висновки

ЛітератураВисновок:

Таким чином можна зробити висновок, що тема запозичень стала більш актуальною у зв’язку з наростанням темпів глобалізації, яка тягне за собою не тільки соціальні зміни в житті китайського суспільства, але і лексичні зміни в мові.

Запозичення як процес є властивим для кожної мови й невід’ємним для лексичного складу німецької мови особливо, тому ця тема завжди важлива й актуальна, оскільки жива мова – це явище, яке постійно розвивається. Поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спілкуванні, розвитку та збагаченні культури народу. Запозичення лексики однієї мови іншою є закономірним наслідком мовних контактів в історії розвитку будь-якої мови.

Вплив на китайську мову був широким і складним. Він охоплював різні сфери китайської мови, але найбільш значним виявився в галузі лексики, бо лексика дуже чутлива до різних змін, які відбуваються в суспільному житті.

Для китайської мови характерне обережне відношення до іншомовної лексики, що пояснюється внутрішньоструктурними особливостями китайської мови, а також культурою й психологією його носіїв.

 Змінюється й сприйняття іноземних слів носіями китайської мови. Ставлення до експансії англійської мови, звичайно, по-різному. Комусь здається дуже престижним вписуватися в глобалізацію, хтось бачить у цьому, загрозу національним культурі і традиціям. Але інтенсивність процесу запозичень свідчить про те, що в майбутньому цей процес ще буде активізуватися.

В останні десятиріччі у Китаї з’явилося багато іншомовних реалій, що звичайно вимагає появи слів, що домінували б їх у китайській мові. Часто для цього використовують фонетичні запозичення, проте для запису цих слів підбирають ієрогліфи, значення яких хоча б асоціативно пов’язане з денотатом. Наприклад, напій „кока-кола” записується ієрогліфами 可口可乐 kekoukele, що у буквальному перекладі означає „приємний смак приносить радість”, а марка автомобілів BMW ієрогліфами 宝马 baoma, що в буквальному перекладі означає „коштовний кінь”.

Слід зазначити, що кількість фонетичних запозичень невелика. Це пов’язано з тим, що китайська писемність не може бути досконалим засобом для передачі іноземних звуків. Відмінність складової структури китайської і європейських мов не дозволяє здійснювати запозичення іноземних слів без їх суттєвого викривлення. Із-за фіксованої кількості складів і строго обмеженої сполучуваності звуків, китайські ієрогліфи рідко дають виразну фонетичну картину.

У китайській мові велику роль відіграють семантичні запозичення, які виникають в результаті перекладу на китайську мову іншомовної лексики. Запозичення цього виду часто називають кальками. На відміну від фонетичних запозичень кальки створюються з китайських лексичних елементів, і тому по своїй звуковій та графічній формі нічим не відрізняються від власне китайської лексики.

Слід зазначити, що в китайській мові одне і теж поняття може бути передано і фонетичним і семантичним способом.

Останні десятиріччя знаменуються появою значної кількості іншомовних слів, головним чином англомовного походження; до складу запозичень входять й абревіатури. Серед них з’явилася особлива група скорочень, які є незвичними для китайської мови. Це явище, при якому запозичується і фонетичне звучання слова, і його графічне вираження.

Також досить поширеними останнім часом стають змішані англо-китайські скорочення, які містять у своєму складі англомовну абревіатуру та ієрогліф, що уточнює її значення.

Кожен склад на письмі позначається ієрогліфом, за кожним з яких закріплено певне значення. Внутрішня форма фонетичних запозичень неясна носіям, крім того, викликає непотрібні асоціації, ускладнюючи їх сприйняття і розуміння, тому їх відсоток в китайській мові невеликий. Фонетико-семантичні запозичення займають серединне положення. Решту ж відсоток становлять слова, запозичені іншими способами (морфемний, вторинне запозичення, абревіація).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: