перейти на сайт>>

Засоби вираження концепту «мрія» у творах сучасних письменників

ID роботи: 5116
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Особливості ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТу МРІЯ

1.1.Поняття та сутність концепту

1.2. Функції концепту Мрія

Розділ ІІ. КОНЦЕПТ Мрія У сучасній українській ЛІТЕРАТУРІ

2.1. Вербалізація концепту  МРІЯ в українській мовній картині світу

2.2. Концепт МРІЯ  у творчості сучасних українських письменників

Висновок

ЛітератураВисновок:

Отже, у загальному плані концепти розглядають як одиниці ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, яка відображає знання і досвід людини.

Поняття концепт є сукупним, категоризуючим знанням про дійсність, про її елементи й перспективи. Щодо його структури, концепт визначають як складну ментальну репрезентацію, утворену кількома каузально пов’язаними елементарними репрезентаціями, які, у свою чергу, формуються внаслідок первинної взаємодії людини із середовищем, тобто концепт народжується як образ, але, просуваючись щаблями абстракції, поступово перетворюється з чуттєвого образу у власне розумовий. Такий принцип формування ментальної репрезентації знань про світ дозволяє розглядати концепт як “поглинаючу польову структуру”, до якої входять різні аспекти знання і досвіду, у тому числі світоглядний, раціональний, емотивний, культурологічний.

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що МРІЯ – це процес створення людиною образів бажаного майбутнього.

Мрія – необхідна умова втілення творчих задумів, коли образи уяви не можуть бути реалізовані негайно з об’єктивних або суб’єктивних причин. За таких обставин мрія стає реальною спонукою, мотивом діяльності, завдяки яким стає можливим завершення розпочатої справи.

Мрія є елементом наукового передбачення, прогнозу та планування діяльності. Ця функція переконливо виявляється в художній, творчій діяльності, державотворенні, розвитку суспільства.

Коли говорять, що людина мріє про що-небудь, бачить щось в мріях, то це значить, що вона, принаймні, не заперечує, щоб мрії здійснились, а можливо, робить певні кроки для їхньої реалізації. Мріяти можна про щось приємне і прагнути, щоб мрії здійснилися.

У сучасній українській мові МРІЯ може використовуватися на позначення бажання, яке людина може чітко сформулювати. У формі множини лексема МРІЯ набуває певної смислової дифузності та розмитості.

Аналіз лексичної валентності одиниць на позначення концепту МРІЯ свідчить про те, що в сучасній українській мові її ядерні елементи сполучуються переважно із лексемами, які відрізняються позитивними конотаціями. Це є свідченням того, що в сучасній українській мовній картині світу диференційна семантична ознака «позитивне» є ядерним елементом смислової структури цього концепту.

Очевидно, концепт МРІЯ не містить таких смислів, як „значущість», „вагомість», „абстрактність», „велич», „розміреність», її простір більш обмежений, не має такої ширини та глибини, вона в ньому рухається різними способами, думка виражається конкретно.

Концепт МРІЯ розглядається як багаторівневе шарувате утворення, що складається з наступних параметрів: поняттєва основа, внутрішня структура, соціо-психо-культурна частина, що включає емоції, оцінки та конотації; при цьому поняття є ядро концепту.

Сутність концепту МРІЯ розкривається при аналізі синтагматичних властивостей і валентних зв'язків предикатів.

Концепт МРІЯ посідає чільне місце в українській картині світу. Мрія визначається як те, про що мріє людина; те, що сприймається як нереальне, оманливе.

Неоднозначність та багатовекторність концепту МРІЯ проявляється і в наявності широкого синонімічного ряду іменників-номінативів, які використовуються на його позначення в сучасній українській мові: мрія, сон, думка, бажання, жадання, видіння, марення, примара, мрія, бажання, сон, думка (про щось бажане), вимрійка, марення, мріяння, надія, прагнення, привид, примара, уява, утопія, фантазі, ілюзія, візія.

Концепт МРІЯ виражається в семантиці лексичних, а також пареміологічних одиниць мов, представлених нами у вигляді фреймів.

За допомогою порівняльного аналізу концепту МРІЯ в творчості українських письменників встановлюються його універсальні та національно-культурні особливості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: