перейти на сайт>>

Засоби доказування у цивільному процесі

ID роботи: 790
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі
1.1. Поняття доказування та його роль у цивільному процесі
1.2. Мета та предмет доказування у цивільному процесі
1.3. Оцінка доказів
Розділ ІІ. Засоби доказування в цивільному процесі
2.1. Засоби доказування як джерело інформації
2.2. Характеристика процесуальних форм засобів доказування
2.3. Забезпечення доказів
Розділ ІІІ. Особливості одержання і дослідження засобів доказування у цивільному процесі
Висновки
Список літературиВисновок:

Докази і доказування – один із найважливіших інститутів цивільного процесуального права. Адже саме за допомогою доказів суд з'ясовує дійсні правовідносини сторін, обставини, що мають значення для справи.

Докази – це відомості про факти, що цікавлять суд, на підставі яких він встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для справи.

Доказові факти – це ті обставини, які були встановлені судом в процесуальному порядку і можуть використовуватися як докази про наявність фактів.

Поняття і основні ознаки доказів в цивільному судочинстві можна визначити з ст. 57 Цивільного процесуального кожексу України згідно з якою доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Отже, відповідно до зазначеної статті доказами в справах у цивільному судочинстві будуть одержані з передбачених законом і допустимих ним засобів доказування у визначеному порядку будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Наявні в теорії цивільного процесу погляди, що доказами в цивільних справах виступають тільки фактичні дані, відривають докази від їх процесуальної форми – засобів доказування, без яких вони не можуть бути залучені в цивільний процес. Визнання доказами як фактів об'єктивної дійсності (фактичних даних), а також засобів встановлення цих даних (джерел інформації про факти) не повністю відповідає ст. 57 ЦПК України. Докази в цивільному процесі характеризуються сукупною єдністю: змістом, яким виступають фактичні дані, що інформують про обставини, необхідні для правильного вирішення справи; процесуальною формою, в якій закладена така інформація – засоби доказування; встановленим процесуальним порядком одержання, дослідження і оцінки змісту і процесуальної форми (доказової інформації і засобів доказування).

Зміст доказів – це сукупність фактичних даних про обставини, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Обставинами будуть юридичні факти – дії (бездіяльність) і події. Фактичні дані як доказова інформація можуть виступати в опосередкованій формі – прямого або побічного доказу.

Частина 2 ст. 57 ЦПКУ встановлює форми одержання фактичних даних: пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідки, показання свідків, письмові докази, речові докази (зокрема, звуко- і відеозаписи), висновки експертів. Одержання і дослідження доказової інформації та засобів доказування (змісту і процесуальної форми доказів) має здійснюватися в установленому законом процесуальному порядку, який виступає процесуальною гарантією всебічного, повного й об’єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін. Тому порушення процесуального порядку одержання і дослідження доказів знецінює їх, призводить до втрати ними властивостей і значення доказів.

Цивільно-процесуальна форма використання доказів означає, що в якості засобів доказування можуть використовуватися джерела, передбачені ЦПКУ: докази виявляються, збираються, фіксуються, досліджуються в порядку, встановленому законом, і складають систему взаємопов’язаних вимог від моменту виявлення доказів до їх оцінки.

Отже, якщо факти не мають відповідної процесуальної форми (тобто не одержані за допомогою передбачених законом засобів доказування), вони не можуть бути використані як судові докази.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: