перейти на сайт>>

Засоби мовленнєвого впливу в газетно-журнальних заголовках (на матеріалі англійської мови)

ID роботи: 5714
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Специфіка газетно-журнального заголовка в англомовних ЗМІ

1.1. Заголовок та його місце заголовка в структурі друкованого періодичного видання

1.2. Характерні ознаки газетно-журнального заголовку

Розділ 2. Лінгвістичні засоби маніпулятивного впливу в газетно-журнальному заголовку англомовних змі

2.1. Класифікація та завдання заголовку як комунікативного акту

2.2. Лексичні засоби маніпулятивного впливу заголовку друкованих ЗМІ на свідомість читача

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Сучасна людина живе в оточенні великої кількості інформації. Завдання ЗМІ – не лише вибрати з усього потоку найпотрібніші новини, а й примусити реципієнта прочитати або переглянути матеріал, привернути його увагу до публікації. Заголовки – це перше, на що звертає увагу читач, коли розгортає газету. Чим виразніший заголовок – тим швидше він приверне увагу читача до матеріалу. І навпаки, важливий матеріал може залишитися поза увагою, якщо він має нецікавий, непомітний заголовок. За французькою методикою перший рівень прочитання тексту – перегляд рубрик, заголовків, фото й текстівок. Він привертає увагу 80-90 % тих, хто бере газету до рук. Читач визначається за якісь навіть не хвилини, а секунди. Тому бажано, щоб провідні матеріали кожної полоси мали чіткі заголовки. Інакше, навіть якщо в самій публікації викладено дуже цікаву інформацію, більшість потенційних читачів її не помітять.

Заголовок  – універсальний компонент текстів різних комунікативних сфер, наприклад, ЗМІ (газетно-публіцистичних, електронних), наукових, рекламних, Інтернету. Як компонент композиційної структури тексту заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт із читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість темою матеріалу, що публікується. У той же час заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує дієвим засобом впливу на її сприйняття читачем. Незалежно від синтаксичної структури заголовок прес-релізу набуває статусу речення, оскільки має преди­кацію через його залучення до вищої комунікативної одиниці – тексту й реалізує комунікативну інтенцію адресанта.

Специфіка заголовка як комунікативної одиниці витікає з його належності до журнального тексту – одного із засобів масової комунікації, вона зумовлена тим спеціальним завданням, що виконує журнал. Заголовок журнального повідомлення повинен оперативно висвітлювати події, що відбуваються у світі. Це завдання забезпечується максимальною стислістю заголовка (мінімум мовних засобів) при максимальній інформації (максимум змісту). Максимальна інформативність при цьому оцінюється не тільки кількісно (передати як можна більше змісту), але й якісно (брати участь в інтерпретації концептуально-тематичної лінії тексту). Семантична інтерпретація концептуально-тематичної основи тексту журнального заголовка зумовлена його функцією семантичного репрезентанта.

Таким чином, у дослідженні визначаємо, що заголовок як репрезентант журнального повідомлення виражається реченням будь-якої синтаксичної будови, оскільки він характеризується предикативністю і реалізує комунікативну інтенцію адресанта.

Як бачимо, різноманітність лінгвістичних засобів, які можуть слугувати маніпулятивному впливу, досить численна, головна мета їх одна – формувати позитивне чи негативне сприйняття інформації. На подальшому етапі дослідження може бути з’ясована залежність вибору адресантом мовних засобів маніпуляції від каналів інформаційного потоку і виявлені причини актуалізації одних і маловживаності інших засобів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: