перейти на сайт>>

Звіт з практики документознавство (у дитячому садку “Сонечко”)

ID роботи: 2303
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
розділ 1. Вивчення організаційних і нормативних документів, які встановлюють правила документування в установі
розділ 2. вивчення особливостей оформлення управлінських документів в установі
список використаних джерел
додаткиВисновок:

Таким чином, якість управління дошкільною освітньою установою безпосередньо залежить від рівня організації діловодства.

З метою удосконалення організації документообігу ДНЗ рекомендується:

1. Привести ведення обов’язкової ділової документації у відповідність до Інструкції з ведення ділової документації у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 30.01.1998 №32 та до ДСТУ 4163-2003.

2. Привести номенклатуру справ дошкільних навчальних закладів у відповідність до вимог законодавства України та виходячи із особливостей закладу.

3. Розробити циклограму управлінської діяльності завідувача ДНЗ та надати її до управління освіти Луганської міської ради.

4. Розробити проекти наказів із загальних питань по ДНЗ відповідно до циклограми управлінської діяльності та надати їх в електронному вигляді до управління освіти міської ради.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору на базі методичного кабінету дошкільного навчального закладу дозволяє здійснити збір та обробку державних і відомчих нормативно-правових документів, статистичної звітності, за якими проводиться моніторинґ діяльності закладів, аналізується динаміка освітніх процесів в окремому закладі та в цілому в системі дошкільної освіти в масштабах району, міста, області, реґіону.

У створенні єдиного інформаційного простору дошкільного навчального закладу першим кроком може бути введення електронного документообігу. Сьогодні всі основні накази і положення, що розробляються і приймаються Міністерством освіти і науки України, прямують електронною поштою на всі обласні управління освіти і науки. Отже, наріжним каменем є розробка певних правил для керівників ДНЗ щодо роботи з документами на електронних носіях.

Для досягнення мети зі створення єдиного інформаційного простору необхідно вирішити такі завдання:

забезпечення дошкільних навчальних закладів і органів управління освітою сучасною комп’ютерною технікою;

підготовка працівників дошкільної освіти до використання інформаційних технологій в освітньому процесі;

інформатизація системи управління освітою.

Сьогодні вже є аксіомою, що інформаційні технології мають бути невід’ємною частиною системи управління освітою.

Є чотири базові умови, від яких залежить ефективність і темпи інформатизації дошкільної освіти:

по-перше, технічні й технологічні складові;

по-друге, програмне забезпечення;

по-третє, керівник ДНЗ і педагоги, у яких зберігаються стереотипи системи дошкільної освіти. Переорієнтувати свідомість керівника і фахівців на використання інформаційних технологій в освітньому процесі дошкільних закладів і управлінь цими процесами — основна проблема;

по-четверте, ключовий чинник інформатизації дошкільної освіти — управління.

Очевидно, що впровадження інформаційних технологій має проводитися під безпосереднім впливом керівника відповідного рівня (методиста з дошкільної освіти рай(міськ) методичного кабінету).

Необхідно прагнути того, щоб відносини між різними рівнями управління освітою були повністю електронними. Відомо, що в індустрії високих технологій електронна пошта вже давно увійшла до стандарту ґалузі. Це дозволяє не тільки економити, але й, головним чином, прискорити процеси ухвалення управлінських рішень.

Широке впровадження інформаційних технологій дозволить забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності як вихованців, так і педагогів та управлінців. Процедура атестації якості дошкільної освіти може бути більш економічною, об’єктивною і зніме суб’єктивність в оцінці показників.

Створення безпосереднього он-лайнового спілкування дозволить забезпечити доступність процесів управління в освіті не тільки групі керівників, але й усьому педагогічному колективу і батькам. Організація чат-конференцій з актуальних проблем дошкільної освіти, проведення дискусій залучить ширше коло суб’єктів дошкільної освіти до обговорення питань якості освіти дітей, а керівники закладів зможуть отримати незалежну інформацію та різноманітні думки з приводу поліпшення якості дошкільної освіти або проблем, які виявилися поза увагою керівників і педагогів.

Останнім часом інформаційні технології охопили практично всі сфери людської діяльності. Є нові потреби, які вплинули на людські цінності. Виникла потреба у використанні інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) як інструменту спілкування, доступності інформації та інших аспектів. Безумовно, кожний погодиться, що комп’ютер широко використовується людиною в багатьох напрямах. Дошкільний навчальний заклад не є винятком. Так, у ДНЗ Запорізької області вже сьогодні використовуються ІКТ, але й дотепер не існує стандартизації в запровадженні інформаційних технологій. Спробую описати можливості використання Internet-технологій у дошкільному навчальному закладі.

Сайт ДНЗ має бути доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Завдяки сайту, суб’єкти освітнього процесу можуть обмінюватися досвідом, вирішувати проблеми, брати участь у різних проектах, осягати основи інформаційних технологій. Отже, батьки можуть одержувати інформацію про якість роботи дитячого садочка, відстежувати розвиток своєї дитини, вести дистанційну бесіду з керівниками і педагогами ДНЗ, вносити свої пропозиції.

Сайт ДНЗ — це його обличчя: тут можна розмістити всю необхідну інформацію про життя дитячого садка. Досягнення і напрями діяльності можуть бути доступні для кожного користувача мережі Internet після виставлення сайта у всесвітню павутину. Батьки, за бажанням, зможуть виставити особисту персональну сторінку, використовуючи проект “Домашні сторінки”, завдяки чому діти і батьки, бабусі і дідусі придбають ще одну можливість самовираження.

Вбудована до сайта ДНЗ система дистанційного навчання дозволяє організувати більш зручну форму освітньої взаємодії методиста ДНЗ і батьків, висунута мета може бути досягнута і в тих випадках, коли батьки внаслідок зайнятості або за інших обставин не можуть відвідувати заняття в клубах, бути присутніми на консультаціях або зборах. До цієї системи можна залучати зовнішніх користувачів, учених, практиків, можливо навіть з інших міст.

Безумовно, сайт ДНЗ має бути інформаційним середовищем, що містить масу методичних матеріалів та інформаційних ресурсів. Усі компоненти мають обновлятися і поповнюватися. Для вирішення подібного завдання на сайті можуть використовуватися такі елементи, як система статей та інфотека, яка дозволяє поповнювати контент сайта і файловий архів через веб-інтерфейс без особливих зусиль.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: