перейти на сайт>>

Звіт з практики на ФГ “Альба” (фінанси)

ID роботи: 7064
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Організація фінансової роботи на підприємстві

3. Організація комплексного фінансового аналізу на підприємстві

3.1. Аналіз основних фінансових показників

3.2. Аналіз активів підприємства

3.2.1. Оцінювання рівня, динаміки та структури активів

3.2.2. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних засобів

3.2.3. Аналіз обсягу, структури й оборотності оборотних активів

3.3. Аналіз власних і позичкових джерел формування капіталу підприємства

3.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

3.5. Оцінка фінансової стійкості

3.6. Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Проблема визначення фінансово-господарського стану підприємства завжди характеризувалась актуальністю і посідала помітне місце серед нап-рямків економічних досліджень. Становлення ринкових відносин в Україні підвищило її значимість у зв’язку з розширенням кола споживачів подібної інформації: до нього, зокрема, додались комерційні банки, зацікавлені у ре-тельному вивченні кредитоспроможності потенційного позикоодержувача; акціонери підприємств, що бажають впевнитись у компетентності управлін¬ня вкладеними коштами; аудиторські фірми; податкові служби тощо. Тому очевидними є вимоги щодо підвищення якості аналізу стану підприємства, вдосконалення методів його проведення, охоплення перевіркою максималь¬ної кількості аспектів діяльності суб’єкта господарювання, застосування но¬вих перспективних засобів автоматизації.
Проведена оцінка економічного становища ФГ «Альба» свідчить про те, що підприємство розвивається згідно загальних тенденцій розвитку регіональних мереж: воно прибуткове, рентабельне, стрімко нарощує свої активи, і в той же час активно шукає можливості посилити свій конкурентний потенціал.
Заходи, спрямовані на покращення фінансового стану ФГ «Альба», містять в собі управління доходами та витратами, управління капіталом та грошовими коштами. В результаті аналізу було виявлено, що важливим напрямком покращення фінансового стану підприємства є покращення ефективності використання оборотних коштів, підвищення прибутковості продажів. Збільшення прибутковості виробництва і реалізації, зниження адміністративних витрат, вдосконалення управління фінансовими ресурсами, вдосконалення управління засобами виробництва Таким чином ми досягли головної мети статті, а саме запропонували дієві заходи щодо покращення фінансового стану підприємства на найближчу перспективу і рекомендації щодо вдосконалення планування в цілому.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: