перейти на сайт>>

Звіт з практики по документознавству

ID роботи: 2281
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Інформаційне моделювання системи і соціальні комунікації, управління інформаційними ресурсами установи
Розділ 2. Документні, інформаційні ресурси установи
Розділ 3. Інформаційні системи та інформаційні технології установи
Розділ 4. Аналітико-синтетична переробка інформації в установі
Розділ 5. Захист інформації та ефективність інформаційної діяльності установи
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Проведений аналіз дозволив зробити ряд виводів по вдосконаленню організації діловодного обслуговування ТОВ «Будівельна фірма А-стар»:

1. Слід розробити всі необхідні нормативні документи: інструкцію по діловодству, положення про Загальний відділ, положення про комісію з проведення експертизи цінності документів, посадову інструкцію секретаря Генерального директора.

2. Внесені зміни в наступні етапи діловодства:

- первинна обробка документів, що поступають (розробити і використовувати список нереєстрованої документації; при розподілі документації, що поступає, оригінали передавати відповідальному виконавцеві; пропонується наділити секретаря-референта Генерального управління додатковим правом самостійно розподіляти вхідну кореспонденцію);

- реєстрації документів (рекомендується проводити реєстрацію тільки в комп'ютерній формі);

- формування і оформлення справ (необхідно всі документи сформувати в справи і оформити їх з урахуванням вимог сучасного законодавства; при формуванні справ додатку підшивати в справу разом з документами, поміщати разом всі документи, що відносяться до дозволу одного питання; при складанні опису справ необхідно проставляти підпис секретаря з вказівкою посаді і відмітку про узгодження з начальником Загального відділу ТОВ «Будівельна фірма А-стар»);

- при складанні опису справ необхідно проставляти підпис секретаря з вказівкою посаді і відмітку про узгодження з керівником діловодної служби ТОВ «Будівельна фірма А-стар»

3. Внесені пропозиції по посиленню контролю за дотриманням правил оформлення і підготовки документів, встановлених законодавством.

4. Необхідно скласти номенклатура справ Компанії з урахуванням термінів зберігання документів відповідно до Переліку.

5. Пропонується упровадити автоматизовану систему документаційного забезпечення управління.

6. Необхідно скоротити кількість внутрішніх документів (при внутрішньому листуванні співробітників Компанії пропонується використовувати тільки доповідні записки і лише по питаннях, які неможливо вирішити шляхом усних переговорів).

7. Необхідно приступити до створення архіву для документів Компанії.

8. Необхідно перейти до автоматизованої системи діловодства. Спочатку обробка документів в ТОВ «Будівельна фірма А-стар» здійснювалася традиційним способом, але розширення організаційної структури, збільшення кількості філій і поява нових функцій привело до пошуку нових форм організації діловодної служби і документообігу.

Оцінка традиційних технологій приводить до усвідомлення необхідності використання для роботи з документами нових методів. Основним напрямом вдосконалення технології обробки документів є впровадження комп'ютерних систем обробки інформації. Впровадження сучасної корпоративної системи електронного документообігу в технологію обробки документів Компанії дозволить корінним чином змінити всю систему діловодного обслуговування ТОВ «Будівельна фірма А-стар», значно підвищити оперативність обробки документів, що особливо важливе для такої крупної компанії.

Ефективним також є застосування нормативно-методичних документів по документаційному забезпеченню управління у вигляді електронних текстів в корпоративній мережі. Електронні повідомлення є найбільш оперативним, зручним і надійним засобом документаційного забезпечення управління.

Комп'ютерна система, що передбачає автоматизацію не тільки традиційних функцій діловодства, але і реалізацію принципово нових можливостей управління документообігом в цілому в Компанії, виконання довідково-аналітичної роботи, а також використання елементів електронного документообігу, дозволить підняти роботу Управління справами якісно інший рівень і сприятиме підвищенню її оперативності.

Також система автоматизації діловодства дозволить понизити трудовитрати на створення документів, їх передачу, контроль виконання, збереження і швидкий пошук інформації.

В цілому, аналізуючи результати впровадження обчислювальної техніки в організацію діловодного обслуговування, можна зробити вивід про те, що відповідний вимогам рівень обробки великих масивів інформації, а також оперативність робіт по діловодному обслуговуванню можливі тільки при впровадженні в діловодну службу сучасних засобів обчислювальної техніки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: