перейти на сайт>>

Звіт з практики по маркетингу (на прикладі ПАТ «Unicredit Bank»)

ID роботи: 7169
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

1. Дослідження маркетингового середовища діяльності Unicredit Bank

2. Загальна характеристика діяльності Unicredit Bank

3. Дослідження організаційної структури маркетингових підрозділів Unicredit Bank

4. Вивчення організації маркетингових досліджень на Unicredit Bank

5. Аналіз маркетингової товарної та асортиментної політики Unicredit Bank

6. Аналіз маркетингової цінової політики Unicredit Bank

7. Аналіз маркетингової політики збуту та розподілу

8. Аналіз маркетингової політики комунікацій Unicredit Bank

9. Аналіз організації матеріально-технічного забезпечення Unicredit Bank

10. Аналіз організації сервісного обслуговування продукції Unicredit Bank

11. Аналіз організації маркетингового управління в Unicredit Bank

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, маркетинг в банківській сфері ставить своєю метою вивчення ринку кредитних ресурсів, аналіз фінансового стану цільової аудиторії і прогнозування на цій основі можливостей залучення вкладів у банки, змін у банківській діяльності. У сучасних умовах, коли підприємствам і організаціям дозволено відкриття власних рахунків у банку, зростає рівень конкуренції в банківському секторі.

Маркетинг орієнтований на забезпечення умов, що сприяють розширенню клієнтської бази і сфери банківських послуг, що дозволяють зацікавити клієнтів у відкритті рахунку в конкретному банку .

Маркетинг  банківських послуг є діяльністю, спрямованою на доведення банківського продукту до клієнта за допомогою певного набору інструментів, до яких можна віднести дослідження ринку, рекламу, просування послуг, стимулювання продажів і післяпродажний контроль.

Як свідчать результати вивчення різних аспектів маркетингової діяльності Unicredit Bank, на сьогоднішній день ця банківська установа надає  досить широкий спектр банківських продуктів і послуг. Однак, аналіз банківських продуктів Unicredit Bank дозволяє зробити висновок, що список пропонованих клієнтам послуг можна розширити.

Дослідження особливостей організаційної структури маркетингових підрозділів Unicredit Bank показало, що основними завданнями відділу маркетингу в ПАТ «Unicredit Bank» є: забезпечення розширення номенклатура продуктів та послуг на основі коригування даних про потреби клієнтури; здійснення рекламних кампаній; розробка заходів щодо розширення асортименту послуг для залучення нових клієнтів; конструктивне поліпшення продуктів і послуг відповідно до вимог ринку та ін.

В ході вивчення  організації маркетингових досліджень Unicredit Bank було проведено вибіркове експрес-опитування серед клієнтів банку, яке було спрямовано на виявлення оцінки якості та рівня обслуговування, і розробки пропозицій щодо його вдосконалення. Проведене дослідження показало,  що основними критеріями вибору обслуговуючого фінансового інституту є наявність необхідних фінансових послуг у продуктовому ряді банку, їхня якість, вартість, розташування банківського офісу або наявність задовольняючих клієнта  засобів доставки послуги. 

Маркетингова товарна та асортиментна політика Unicredit Bank;  визначає напрями розвитку в рамках кожного з напрямків діяльності, тому її формування необхідно засновувати на генеруванні нових банківських продуктів, а також модифікації старих. Сукупність даних заходів дозволить банку зберігати конкурентні переваги, відповідати новим потребам своїх клієнтів і здійснювати дистанційне банківське обслуговування, що включає набір сервісних послуг, яких потребує клієнт.

Цінова політика Unicredit Bank  будується в залежності від загальної стратегії, продуктового портфеля і клієнтської бази з урахуванням продуктової політики, а також зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Цінова і продуктова політики Unicredit Bank активно спрямовані на залучення довгострокових ресурсів. основним каналом продажів роздрібних банківських продуктів в Unicredit Bank  є безпосередньо відділення банку. 

Проведений аналіз маркетингової політики збуту та розподілу показав, що основним  органом, що займається управлінням каналами продажів Unicredit Bank є Управління по зв’язкам з громадськістю, який підпорядковується та звітує безпосередньо Правлінню банку.

Банк використовує основні канали продажів банківських продуктів на роздрібному ринку, при цьому, враховуючи орієнтацію банку на великих корпоративних клієнтів та державні підприємства, незначна увага приділяється активному залученню нових клієнтів-фізичних осіб за допомогою існуючих каналів продажів.

Широкі можливості розвитку взаємостосунків Unicredit Bank із клієнтами відкриває маркетингова політика просування. У процесі проходження практики було розглянуто основні комунікаційні інструменти, які використовує Unicredit Bank у своїй маркетинговій діяльності. Так, персональний продаж банківських продуктів, де клієнт купує не тільки послугу, а й отримує особистого радника, сприяє встановленню довірчих, дружніх взаємовідносин і поліпшує рівень сервісу, які конкурентам скопіювати дуже важко, порівняно з розробкою нових банківських продуктів.

Щороку зростає сума витрат ПАТ «Unicredit Bank» на маркетингові комунікації: з 56258 тис.грн. у 2010 році до 115114,00 тис.грн. у 2013 році.

Вдосконалення обслуговування споживачів банківських послуг можливо за рахунок вдосконалення каналів розповсюдження, в якості одного з яких можна виділити розвиток мереж міні-підрозділів, які являють собою міні-офіси, орієнтовані на продаж простих роздрібних продуктів, що дозволить Unicredit Bank забезпечувати населення фінансовими послугами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: