перейти на сайт>>

Звіт з практики по менеджменту

ID роботи: 2523
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика ПП „Армадіс-Оптима”
2. Організаційна структура управління
3. Аналіз показників фінансово-економічного стану підприємства
3.1. Фінансово-економічна характеристика господарської діяльності підприємства
3.2. Аналіз показників ліквідності та фінансової стійкості
3.3. Аналіз фінансових результатів
3.4. Оцінка показників рентабельності
4. Трудовий потенціал
5. SWOT-аналіз
6. Дослідження системи управління маркетингом на фірмі
Рисунок 6.2 - Структура відділу зовнішньоекономічної діяльності
Негативні риси:
Висновок
Перелік використаної літератури
ДодаткиВисновок:

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.

У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.

Як показує аналіз, динаміка практично всіх показників оцінюється позитивно. Негативно характеризує підприємство лише збільшення середнього терміну обороту дебіторської заборгованості у наслідок збільшення обсягу продажу продукції у кредит. Керівництву треба звернути на це увагу.

Як свідчать дані проведеного аналізу, чистий дохід (виручка) від реалізації послуг збільшився у 2007 році на 15767 грн., у 2008 році – на 147925 грн. або на 24% та 18% відповідно до попереднього року. Одночасно слід відмітити, що собівартість збільшувалась більш швидкими темпами – на 27% у 2007 році та на 259% у 2008 р., що може свідчити про деякі прорахунки керівництва при управління витратами.

2008 році прибуток від операційної діяльності скоротився. А саме, скоротився прибуток від реалізацій продукції на 4995 тис. грн. що сталося за рахунок:

 Зміни структури продукції. Прибуток від реалізації скоротився на 7606 тис. грн.;

 Збільшення витрат на 1 грн. реалізованих послуг. Прибуток зменшився на 32823,87 грн.

Проведені розрахунки та графічне відображення коефіцієнтів рентабельності за 2006-2008 роки вказують на загальне зниження віддачі від коштів, вкладених у виробництво в 2008 році, не дивлячись на те, що абсолютні показники діяльності (чистий, валовий прибуток, активи підприємства) за період, що аналізується, підвисилися.

Таким чином, основними резервами підвищення прибутку від операційної діяльності будуть - розробка оптимальної виробничої програми і скорочення витрат на 1 грн. реалізованих послуг.

Таким чином, керівництво підприємства повинно прийняти особливі міри щодо розробки ефективної політики підвищення прибутку підприємства за рахунок управління операційною діяльністю, а саме зниження собівартості послуг поштового зв’язку.

Підводячи підсумки аналізу діяльності ПП „Армадіс-Оптима” необхідно зауважити, що підприємство розвивається, нарощує обсяги збуту продукції, освоює нові ринки.

Втім, існують певні недоліки в організації системи збуту, серед яких необхідно відмітити, що підприємство використовує один розподільний центр збуту продукції, служба збуту відсутня, окремі функції по управлінню маркетинговою діяльністю виконують працівники відділу зовнішньоекономічної діяльності та відділу оптових продаж.

По-перше, при створенні або вдосконаленні відділу маркетингу на підприємстві, слід вирішити декілька питань, що стосуються вибору каналів реалізації продукції, стратегії обхвату ринку, комунікаційної стратегії і методів стимулювання збуту. Всі організаційні рішення по збутовій політиці фірми повинні бути ухвалені як тільки після глибокого аналізу існуючої ситуації і повинні бути націлені на виконання конкретних завдань підприємства, як те отримання максимального прибутку або завоювання найбільшої частки ринку.

По-друге, збутову систему підприємства не можна відокремлювати від комплексу маркетингу, не дивлячись на те, що в організаційній структурі підприємства за службою маркетингу і службою збуту закріплені різні відділи. Процес організації збуту повною мірою використовує інструментарій маркетингу, в той час, як збут є одній з найважливіших функцій маркетингу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: