перейти на сайт>>

Звіт з практики по менеджменту

ID роботи: 2519
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика та організаційна структура ВАТ „Укртелеком”
2. Аналіз показників фінансово-економічного стану підприємства
2.1. Аналіз виробництва і реалізації послуг
2.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів
2.3. Аналіз основних фондів підприємства і їх використання
2.4. Аналіз собівартості послуг
2.5 Аналіз прибутку і рентабельності
2.6. Аналіз фінансового стану
3. SWOT-аналіз
4. Дослідження Управління маркетинговою діяльністю на ВАТ „Укртелеком”
Висновок
Перелік використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Провівши комплексний аналіз фінансового стану і виробничо-господарської діяльності ВАТ "Укртелеком" за період з 2006 року по 2008 рік, можна зробити наступний висновки.

Так в 2008 році на ВАТ "Укртелеком" відбувається збільшення об'ємів наданих послуг, як в натуральному відношенні в 1,6 разу в порівнянні з 2006 роком, так і у вартісному виразі в 1,61 разу в зіставних цінах. Це відбувається за рахунок значного збільшення попиту на послуги зв’язку. Внаслідок цього збільшується і використання виробничих потужностей.

Відбувається зменшення основних фондів на 25,2 %, зокрема скоротилася активна частина основних фондів на 2537,0 тис. грн. в основному за рахунок зменшення вартості машин і устаткування, що негативно характеризує діяльність підприємства. На даному підприємстві спостерігається погіршення технічного стану основних фондів, що пов'язано із старінням устаткування. У 2008 році значно збільшилася фондовіддача (на 0,76 грн.) за рахунок зростання наданих послуг, більш кращого використання виробничих потужностей, а також випереджаючого темпу зростання продуктивності праці в порівнянні з темпом зростання фондоозброєності праці. Збільшення фондовіддачі спричинило за собою збільшення рентабельність основних фондів на 173,9 % у 2008 році в порівнянні з 2006 роком.

Також в 2008 році спостерігається значне зростання продуктивності праці тих, що працюють на 28,31 %, що позитивно вплинуло на об'єм наданих послуг, він зріс на 60,87 %. Але не дивлячись на це відбулося збільшення фонду заробітної платні на 82,54 % і отже середньомісячної заробітної платні на 45,6 %.

Матеріальні витрати в 2008 році збільшилися на 74,5 %. У перебігу всього аналізованого періоду спостерігається перевитрата матеріальних витрат. У 2008 році в порівнянні з 2006 роком сума перевитрати склала 6386,52 тис. грн., тобто використання матеріальних ресурсів є недостатньо задовільним, і в 2008 році ситуація посилюється.

У 2008 році витрати на 1 гривню наданих послуг скоротилися на 0,003 грн. в порівнянні з 2006 роком, але не дивлячись на це відбулося збільшення собівартості на 12554,0 тис. грн. Основною причиною зростання собівартості послужило збільшення об'єму виробництва, а також зростання цін на сировині.

За аналізований період підприємство працювало прибутково, так темп зростання балансового прибутку склав 394,84 %. Проте чистий прибуток в 2008 році порівняно з 2007 роком зменшився на 50,58 %, що привело до зниження показників рентабельності. На підставі цих даних не можна робити негативні висновки, оскільки дане підприємство в 2008 році погасило всю свою заборгованість перед бюджетом по податку на прибуток за попередні періоди.

Аналіз фінансового стану показав, що в структурі джерел майна підприємства переважають власні засоби, хоча їх частка в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зменшилася з 77,37 до 72,75 %. Всі показники ліквідності відповідають нормативним значенням, за винятком коефіцієнта абсолютної ліквідності, що обумовлено недоліком грошових коштів і відсутністю швидкореалізуємих цінних паперів. Проте в 2008 році по даному коефіцієнту помітно поліпшення динаміки.

Не дивлячись на зниження коефіцієнтів фінансової стійкості, їх абсолютні значення свідчать про вельми сприятливий фінансовий стан підприємства. А також підтвердженням цього є прискорення оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів.

Відвернення засобів в розширення виробництва і накопичення запасів спричинили за собою необхідність залучення додаткових джерел фінансування, якими стали дорогі кредити банків.

В цілому результат проведеного аналізу дозволяє охарактеризувати фінансовою стан, як стійке з тенденцією до поліпшення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: