перейти на сайт>>

Звіт з практики (фінанси). База практики – ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ

ID роботи: 7579
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика Державної податкової інспекції

2. Контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати Податку на прибуток

3.Аналіз податкових ризиків податку на прибуток

4. Оформлення і аналіз результатів податкової перевірки податку на прибуток

5. Управління податковим боргом з податку на прибуток

6. Автоматизовані інформаційні системи і технології обробки даних в оподаткуванні

ОПЗ-програмне забезпечення

Висновки та пропозиції

Перелік використаних джерел

Додатки

 Висновок:

Податки – найважливіший елемент економічних і фінансових відносин. Ефективна мобілізація фінансових ресурсів у бюджетну систему за допомогою оподаткування та оптимальний розподіл тягаря податків між економічними суб'єктами є серйозними проблемами бюджетно-податкової політики держави.

Одне з основних завдань державної податкової політики на сучасному етапі – створення сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів і стимулювання економічного зростання за допомогою досягнення оптимального поєднання особистих і суспільних інтересів, тобто оптимального співвідношення між засобами, що залишаються у розпорядженні платника податків, і коштами, які перерозподіляються через податковий і бюджетний механізми.

Податок на прибуток займає особливе місце в національній бюджетно-податковій системі, тому від ефективності механізму його справляння залежить результативність заходів фіскального впливу держави на економічну активність у країні.

З одного боку, податок на прибуток – один із самих значних елементів у загальній структурі витрат організації, тому будь-яка зміна податкового законодавства в частині оподаткування прибутку чинить серйозний вплив на діяльність господарюючого суб'єкта. У зв'язку з цим стимулюючий потенціал податку на прибуток величезний і багато економістів переконані, що активізація його регулюючої функції повинна бути одним із пріоритетних завдань економічної політики в найближчі роки.

З іншого боку, податок на прибуток є однією з найбільш дохідних статтею бюджетної системи України та забезпечує державі можливість повноцінного фінансування її основних функцій. Однак сучасні новації податкового законодавства знижують ефективність фіскальної політики в області вітчизняної системи оподаткування прибутку: зменшено ставку податку, введена «амортизаційна премія», розширено список статей, що відносяться на витрати. Сформована тенденція зміни податкової політики свідчить про переважання заходів, спрямованих на зниження витрат платника податків по сплаті податку на прибуток незалежно від його категорії і сфер діяльності, що істотно знижує економічний ефект від мотиваційної складової оподаткування прибутку організацій.

Розглядаючи динаміку надходжень податку на прибуток у ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська можна зазначити, що сума вилучень податку на прибуток за 2011-2014 рр. схильна сильним коливанням, що говорить про те, що в цей час відбулися серйозні зміни в механізмі оподаткування прибутку.

Встановлено, що ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська не повністю задіяні внутрішні резерви удосконалення адміністрування податку на прибуток, зокрема, потребує доопрацювання робота з великими платниками податків, необхідно підвищувати результативність контрольно-перевірочної роботи, в тому числі щодо виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань платників. Впровадження податкового паспорту підприємства, як обов’язкової форми податкової звітності, сприятиме швидкому отриманню податковими органами об’єктивної та достовірної інформації про платника податку, його податковому потенціалі, податковому навантаженні, рівні виконання зобов’язань по сплаті податків. В подальших дослідженнях необхідно передбачити диференціацію ставок альтернативного мінімального податку, залежно від виду економічної діяльності платника.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: