перейти на сайт>>

Звіт з практики (фінанси) на ТДВ «Гадяцький елеватор»

ID роботи: 7485
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЇ

5. ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

На основі опрацьованого матеріалу можна зазначити, що  ТДВ «Гадяцький елеватор» - одне з найбільших підприємств  Гадяцького району, яке постачає на ринок області послуги щодо обробки зернових культур. Повний асортимент та висока якість послуг забезпечують йому стійкі конкурентні позиції на ринку аналогічних послуг.

Досліджуване підприємство входить до складу агрохолдингу АГРОТРЕЙД, управління підприємством здійснює безпосереднє директор Підприємства, саме він вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, які входять до компетенції компанії.

Система менеджменту організації побудована так, що всі ланки функціонують ефективно і результативно. Внутрішня координація здійснюється через механізм розподілу влади і делегування повноважень відповідно до сформованої структури управління, що забезпечує гнучкість фірми і її здатність координувати дії працівників.

Підприємство серед своїх переваг має і безліч слабких точок: відсутність стратегічного планування; на підприємстві спостерігається також старіння трудового потенціалу, не здійснюється підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

Як показав проведений аналіз, за період 2011-2013 рр. на ТДВ «Гадяцький елеватор» спостерігається збільшення збитків, що викликає турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймні на сьогоднішній день. Такий стан був викликаний тим, що завдяки сприятливим погодним умовам  у багатьох господарств відпала необхідність у додатковій обробці зернових культур. Технологічний потенціал підприємства дозволяє йому надавати широкий спектр послуг та одночасно обслуговувати великий обсяг роботи. Але  останніми роками ТДВ «Гадяцький елеватор» випробовує труднощі. І хоча основні показники діяльності залишаються на досить високому рівні,  підприємству слід переглянути фінансову політику та обрати ту стратегію розвитку, яка дозволила б йому   вийти з економічної кризи і подолати економічний спад. Такий стан фінансово-господарської діяльності ТДВ «Гадяцький елеватор» пояснюється  перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків  підприємства. За допомогою абсолютних показників була побудована модель оцінки ризиків ліквідності (платоспроможності) балансу.  За типом стану ліквідності балансу за підсумками 2011-2013 рр. підприємство ТДВ «Гадяцький елеватор» потрапило в зону допустимого ризику: поточні платежі і надходження характеризують стан нормальної ліквідності балансу. У даному стані у підприємства існують складнощі оплати зобов'язань на тимчасовому інтервалі до трьох місяців із-за недостатнього надходження засобів.

Стійкість фінансового стану ТДВ «Гадяцький елеватор» може бути підвищена такими заходами як:

прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

розробку антикризової програми;

проведення нової маркетингової політики;

звернути більше уваги на перепідготовку кадрів;

здавати в оренду основні фонди, що не беруть участь у виробничому процесі;

ввести службу контролінгу або закріпити функції контролінгу за конкретним працівником. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: