перейти на сайт>>

Звіт з практики (фінанси) на ТОВ «Запорізький сталеливарний завод»

ID роботи: 7933
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1.     Ознайомлення з нефінансовою корпорацією

2.     Вивчення організації фінансової роботи у нефінансовій корпорації. Структура та функції фінансових служб. Організація поточної фінансової, аналітичної і контрольної роботи.

3.     Оподаткування діяльності нефінансової корпорації. Нарахування і сплата єдиного соціального внеску

4.     Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Складання бюджетів. Розрахунок основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування.

5.     Формування результатів від різних видів діяльності нефінансової корпорації.

Розподіл і використанням прибутку. Використання чистого прибутку. Дивідендна політика нефінансової корпорації.

6.     Фінансовий аналіз діяльності нефінансової корпорації

7.     Управління грошовими потоками на підприємстві, які пов’язані з операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю

8.     Формування власного капіталу підприємства. Склад та структура власного капіталу. Зареєстрований (статутний) капітал та можливості його збільшення. Формування додаткового капіталу та резервного капіталу. Оптимізація структури капіталу нефінансової корпорації. Розрахунок фінансового левериджу.

9. Управління оборотними активами: виробничими запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими активами

10. Діяльність нефінансової корпорації щодо залучення позичкового капіталу

11.        Поглиблений аналіз об’єкту дослідження за темою дипломної роботи та підходи до його управління у нефінансовій корпорації із виокремленням напрямів його вдосконалення.

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

У ході проходження практики були розкриті  аспекти фінансової діяльності ТОВ «Запорізький сталеливарний завод».

Проходження практики в ТОВ «Запорізький сталеливарний завод» здійснювалось згідно з програмою і відповідно до затвердженого індивідуального завдання. Під час проходження практики було зібрано і проаналізовано багато матеріалу. Основним в практиці було проаналізувати і зробити відповідні висновки щодо фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства за період 2012-2014 рр.

Ретельно була проаналізована інформаційна база аналізу діяльності ТОВ «Запорізький сталеливарний завод», визначено місце і роль підприємства  в системі ринкової інфраструктури.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон’юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Оскільки на підприємстві  існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути особливу увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою і, звісно ж, шляхом зниження відпускних цін. Щодо дебіторів, то потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків зі споживачами.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на придбання нового обладнання чи на розширення виробничої та збутової діяльності.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об’єктивний аналіз фінансового стану підприємств.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: