перейти на сайт>>

Звіт з преддипломної практики (фінанси)

ID роботи: 2694
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Оцінка фінансового стану підприємства
2. Основи фінансів підприємств
3. Організація грошових розрахунків
4. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку
5. Аналіз і оцінка майна пп „нива-в.ш” філія №
6. Оподаткування підприємств
7. Кредитування підприємств
8. Фінансове планування на підприємствах
9. Фінансова санація та банкрутство підприємства
Висновок
Законодавчо-нормативна базаВисновок:

Для вивчення фінансового стану підприємства в даній роботі використовується методика В.В. Ковальова для проведення аналізу фінансового стану. Аналіз майнового положення ПП „Нива-В.Ш” філія №13 показує несприятливу фінансову ситуацію. Найбільша питома вага у необоротних активах ПП „Нива-В.Ш” філія №13 займають основні засоби. На їх частку в 2007 р. доводилося 93,97%, а в 2009 р. - 99,92%. Найбільшу питому вагу в оборотних активах займають запаси. Хоча з 2007 р. по 2009 р. їх величина зменшилася, на їх частку доводилося в 2009 р. 55,09%. У складі запасів збільшилася частка готової продукції, а до кінця 2009 р. збільшилася також частка дебіторської заборгованості. Збільшення дебіторської заборгованості і її частки в оборотних активах свідчить про необачну кредитну політику ПП „Нива-В.Ш” філія №13 по відношенню до покупців. Брак грошових коштів на розрахунковому рахунку, збільшення дебіторської заборгованості і збільшення готової продукції на складі свідчить про погіршення фінансової ситуації на ПП „Нива-В.Ш” філія №13. Аналіз фінансової стійкості ПП „Нива-В.Ш” філія №13 показує, що воно знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2007 року по 2009 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами (ЄС). У 2007 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних коштів в 2008 р. – 40,98%, в 2009 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризового фінансового положення ПП „Нива-В.Ш” філія №13 – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування (EУ) знизилася в 2008 р. на 10,91%, в 2009 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2008 р. зменшилися на 32,69%, в 2009 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2008 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2009 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ПП „Нива-В.Ш” філія №13 зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені лише кредиторською заборгованістю, хоча в 2008 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2009 р. знизилася на 5,92%, тобто ПП „Нива-В.Ш” філія №13 не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. Спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів. Аналіз фінансового стану ПП „Нива-В.Ш” філія №13 показав, що підприємство за підсумками 2009 року одержало чистий прибуток у розмірі 8,2 тис. грн., об'єм реалізації продукції склав 5812,9 тис. грн. Що стосується інших показників, що характеризують фінансовий стан даного підприємства, те майно ПП „Нива-В.Ш” філія №13 за звітний період зменшилося на 2010 грн. ПП „Нива-В.Ш” філія №13 має збитки у розмірі 12390 грн. (5,54% до валюти балансу), загальний коефіцієнт ліквідності рівний 0,52, тобто підприємство може погасити тільки 52% своїх зобов'язань. Рентабельність капіталу 0,06%, тобто на 1 вкладену гривню ПП „Нива-В.Ш” філія №13 одержує 6 копійок прибутку в рік. Воно має незадовільну структуру балансу. Коефіцієнт поточної ліквідності менше 2, коефіцієнт критичної ліквідності менше 1, а коефіцієнт абсолютної ліквідності не потрапляє в інтервал від 0,2 до 0,5. Коефіцієнт відновлення склав 0,82, що говорить про неможливість відновити платоспроможність ПП „Нива-В.Ш” філія №13. Низьке значення коефіцієнта критичної ліквідності указує на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість звернення найбільш ліквідної частини оборотних коштів в грошову форму для розрахунків. Перед підприємством стоїть проблема виживання. Для підприємства характерна «реактивна» форма управління фінансами, яка базується на ухваленні управлінських рішень як реакція на поточні проблеми, тобто «латання дірок», які зводяться, як правило, до забезпечення за всяку ціну найбільш термінових поточних платежів і приводить до істотних порушень інтересів власників і менеджерів, інтересів колективів підприємств і фіскальних інтересів держави, що багато в чому обумовлюється відсутністю фінансової стратегії.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: