перейти на сайт>>

Звіт з товарознавчої практики у магазині “Фокстрот”

ID роботи: 5916
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ

1.1.Загальна характеристика підприємства

1.2.Організація управління підприємством та його матеріально-технічної бази

1.3. Аналіз виконання плану товарообороту

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Забезпечення підприємства торговою номенклатурою товарів

2.2. Забезпечення здійснення торгового процесу

2.3 Оперативна комерційна робота на підприємстві

3. ТОВАРНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ

3.1 Асортиментна характеристика товарів магазину «Фокстрот»

3.2. Структура асортименту продукції по групі товару

3.3. Характеристика якості товару

3.4. Правила маркування даного товару

3.5. Характеристика упаковки товару

Висновок

Використана література

ДодаткиВисновок:

У процесі проходження практики була проаналізована динаміка структури асортименту за об’ємами надходження, яка добре показує, що магазин «Фокстрот» має достатній потенціал для розширення асортименту та покращення зв’язків з громадськістю для підвищення попиту на товари.

Таким чином, управління асортиментом в магазині «Фокстрот»  – це основний і один з найскладніших процесів, що протікають в комерційній діяльності. У нім дуже тісно взаємопов'язані такі етапи комерційної діяльності, як інформаційне забезпечення, визначення потреби в товарах, вибір партнерів для встановлення господарських зв'язків і каналів просування на ринок, встановлення господарських зв'язків між партнерами, організація оптових закупівель, організація продажу товарів, рекламно-інформаційна робота і управління товарними запасами. Тому процес управління асортиментом є центральною ланкою в складному і багаторівневому ланцюжку комерційної діяльності  магазину «Фокстрот».

Асортиментна політика  магазину «Фокстрот» орієнтована на практично на всі  верстви населення.

При формуванні асортименту підприємства були враховані наступні чинники: купівельний попит, якість товару, виробник, упаковка, технічне оснащення, транспортні умови (спосіб доставки товару), наявність інших оптових торгових підприємств в зоні діяльності даного підприємства, враховується взаємозамінюваність товарів.

Фірма зможе забезпечити собі оптимальний рівень доходу, якщо асортиментні лінії реалізуються у визначеному поєднанні, яке сприяє одержанню максимального прибутку. Це завдання повинно стати фундаментом товарної стратегії магазину «Фокстрот».

Підвищення ефективності формуванням асортименту та номенклатури товарів фірми і заохочення її колективу у вищих кінцевих результатах може бути вирішене також через надання фірмі повної комерційної свободи, права вільної закупівлі необхідних їй товарів на ринку, що підвищить вплив на постачальників товарів з метою розширення товарного асортименту та номенклатури, покращення якості товарів. Поряд з цим слід надати фірмі більше свободи у здійсненні своєї господарської діяльності, надати їй право встановлювати собі бажаний рівень самостійності.

За умов ринку досягти сталого успіху зовсім не просто. Покупцеві пропонується лише те, що відносно легко може придбати фірма. Тому пошук шляхів підвищення ефективності формування асортименту та номенклатури товарів у магазині «Фокстрот» повинен проводитися по всіх її елементах.

На дослідження можна розробити необхідні принципи ефективної асортиментної політики щодо  формування  перспективного  асортименту  товарів на торговельному  підприємстві:

1. Відповідність  асортименту  характеру попиту покупців. Потрібно враховувати особливості попиту населення для того, щоб найбільш повно задовольнити потреби сегментів ринку.

2.  Забезпечення достатньої повноти  асортименту  товарів. Слід запобігати включенню випадкових товарів, що не відповідають призначенню та профілю торговельного  підприємства. Підвищення обсягу товарообороту можна досягти за рахунок розширення  асортименту. Наявність широкого  асортименту  обумовлюється такими завданнями: необхідність заняття переважного положення на ринку за рахунок  оптимального  як за широтою, так і за глибиною представлення  асортименту; необхідністю виконання намічених фінансових результатів; іміджевою політикою на місцевому та національному ринку.

3. Придання  асортименту  товарів необхідної стійкості, стабільності, гнучкості.

4. Включення в  асортимент  нових товарів. Слід враховувати, що  асортимент  товарів необхідно постійно оновлювати. Цей процес відбувається під впливом науково-технічного прогресу, моди, сезонних коливань у попиті та інших факторів.

5. Замінність товарів. Дає можливість відмовитись від необхідності мати набір товарів  майже усіх моделей, кольорів, малюнків, матеріалів та разом із тим задовольнити попит покупців, використовуючи можливості альтернативного попиту.

6.  Відповідність  товарного   асортименту  сезонним особливостям попиту. У період сезонної торгівлі у роздрібних торговельних  підприємств  повинен бути широкий  асортимент  відповідних товарів, а покупці - добре інформованими про продаж сезонних товарів

7.  Підбір товарів із урахуванням необхідності забезпечення зростання товарообороту, підвищення рентабельності роботи. Під час  формування   асортименту  потрібно враховувати витрати на реалізацію товарів, розміри торгових націнок. Правильне поєднання товарів із різним відсотком торгових націнок забезпечує умови для досягнення виконання планових завдань з товарообороту та отримання цільового рівня рентабельності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: