перейти на сайт>>

Звіт про проходження практики у податковій інспекції

ID роботи: 5651
Тип роботи:


Змiст:

Вступ

1. Організаційна структура та функції Державної податкової адміністрації (інспекції)

2. Суб’єкти оподаткування: вимоги і чисельний склад за територіальною, галузевою ознакою та податковими платежами, що сплачуються

3. Аналіз складу та структури податкових надходжень до Державної податкової інспекції

3.1 Загальний огляд

3.2 Оцінка ефективності прямого оподаткування

3.3 Дослідження доцільності і оптимальності непрямого оподаткування

3.4. Аналіз місцевого оподаткування

4. Спрощена система оподаткування: сутність, особливості та результати впровадження

5. Організація і виконання податкового планування

6. Особливості проведення контрольної роботи Державною податковою інспекцією

7. Інформаційне забезпечення функціонування Державної податкової служби

ОПЗ-програмне забезпечення

8. Охорона праці в Державній податковій службі

8. Оподаткування прибутку підприємства і його вплив на регулювання дохідної частини бюджету усіх рівнів

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів у країнах із ринковою еко­номікою відбувається як через удосконалення сис­теми оподаткування та механізмів адміністрування податків, так і через створення сприятливого середовища платникам податків з метою стимулювання легальної їх діяльності, своєчасного та в повному обсязі розрахунку з державою щодо податкових пла­тежів.

 Основою податкової роботи є законодавче регла­ментування встановлення і справляння податків, оскільки податкові відносини існують і розвивають­ся тільки на підставі прийнятих відповідних законів. Без наявності таких законів або в умовах їх нечіткої визначеності податкова робота втрачає орієнтири і всі питання оподаткування вирішуються виконав­чою владою довільно. Значення чіткого законодав­чого регламентування податкових відносин легко показати на зворотному – в умовах недосконалості законодавчих актів з питань оподаткування спо­стерігається як безвідповідальність платників, так і неорганізованість податкової служби.

Проведений аналіз податкових надходжень до Ленінської МДПІ, зменшення податкових надходжень у 2010 році свідчить про зниження фіскальної ефективності податків, зменшення рівня офіційних доходів населення, реорганізація системи соціального забезпечення населення та ме­ханізму визначення і сплати внесків на загальнодер­жавне соціальне страхування; недостатня ефектив­ність адміністрування.

У цілому, основне очікування від прийняття По­даткового кодексу України є виправданим, урегу­лювання відносин, пов’язаних з оподаткуванням, частково вирішено.

Позитивним моментом у роботі податківців є збере­ження контингенту платників податків. Усупереч прогнозам щодо скорочення кількості платників по­датків із запровадженням норм Податкового кодексу, підприємливих людей у регіоні зменшилося лише на 4%. З початку 2010 року і початком дії По­даткового кодексу деякі підприємці, до кінця не розі­бравшись у нових нормах кодексу, припинили свою діяльність. У подальшому забезпечення стабільного виконання поставлених завдань щодо наповнення бюджетів усіх рівнів зупинило таку тенденцію.

Ленінська МДПІ зробила ставку на обі­знаного і поінформованого платника податків, які становлять надійну опору бюджету.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: