перейти на сайт>>

Зміст логопедичної роботи з розвитку фономотичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ

ID роботи: 1706
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти формування та розвитку фономотичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ
1.1. Характеристика рівнів мовленнєвого розвитку у дошкільному віці
1.2. Проблема фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення (ФФНМ)
2. Методологія логопедичної роботи з розвитку фономотичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ
2.1. Продуктивна діяльність як засіб досягнення корекційної мети в логопедичній роботі з дошкільниками
2.2. Художня література як засіб подолання мовленнєвих недоліків у дітей дошкільників
3. Логопедична робота з розвитку фономотичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ
Висновок
ЛітератураВисновок:

Дітям із ФФНМ, якщо повна корекція дефекту не буде здійснена в дошкільному віці, неминуче грозять серйозні порушення читання й письма (так називані дислексія й дисграфія).
Якщо в нормі читання першогрупаника повинне бути плавним, поскладовим, то в таких дітей читання буває уповільненим, що нагадує і, природно, не може забезпечити розуміння прочитаного тексту. Сприйняття навчального матеріалу дітьми із недорозвиненням мовлення (навіть в 6-літньому віці) відбувається поверхово та в обмеженому обсязі.
Важливим засобом розв'язання даного непростого завдання є манера проведення колекційного заняття. У кожного фахівця вона індивідуальна, однак: чіткість, стислість інструкцій і питань, неквапливий темп, емоційність та акцентованість мовлення полегшують і поліпшують засвоєння дітьми навчального матеріалу.
Визначаючи тему чергового логопедичного заняття зазначеного напрямку, треба чітко представляти, що вся увага – логопеда та дітей групи - зосереджується на конкретній граматичній категорії й варіантах її представництва в українській мові.
Добір лексичного матеріалу для заняття повинен бути вільним у фонетичному плані, тобто він може містити звуки, ще не скоректовані у вимові дітей. Наприклад, на занятті за темою «Називний відмінок множини іменників» можуть бути присутнім не тільки легкі у вимовному плані слова: коти, кубики, пні, вогні, стрічки, але й слова фонетично складні: моря, паспорта, майстри, вчителі, якорі, адреси — тим більше, що їхні закінчення є нетиповими й тому важливі для практичного вживання дітьми.
На кожному лексико-граматичному занятті корисно використовувати індивідуальний наочний матеріал. З його допомогою можна контролювати засвоєння дітьми знань і навичок, підвищувати активність дошкільників, а також більш ощадливо використовувати навчальний час.
Очевидно, що провідним завданням логопеда підготовчої до школи групи стає попередження порушень листа й читання. Реалізується це завдання на заняттях зазначеного профілю, де можна виділити 3 напрямки корекціоної діяльності логопеда:
1. створення чітких уявлень про кожен звук мови;
2. удосконалювання навичок звукового аналізу та синтезу;
3. навчання грамоті за особливій системі.
Природно, що навчання письму базувалося на стійких уявленнях дітей про порядок звуків у слові. Навичка читання формувався тільки після оволодіння злиттям звуків мови в склади й слова. Набагато більша увага приділялася тонким акустичним диференційовкам (дзвінкі - глухі, м'які - тверді, свистячі - шиплячі, африкати і їхні складові звуки й ін.). Завдання автоматизації й диференціації звуків у самостійній мові, тобто корекція вимови, через необхідність багаторазових повторень адресного матеріалу цілком переносилися на індивідуальні логопедичні заняття.
Швидко орієнтуватися у звуко-буквенному складі слів з різною складовою конструкцією дітям допомагає робота зі схемами, а потім з розрізною абеткою.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: