перейти на сайт>>

Зміст і методика логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків Л, Л’

ID роботи: 1424
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Особливості логопедичної роботи з формування правильної вимови звуків л, л'
1.1. Особливості артикуляції приголосних звуків
1.2. Передумови та етапи логопедичної роботи з подолання вад звуковимови
1.3. Правильна артикуляція та порушення вимови звуків л, л'
2. Характеристика методики логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків л, л'
2.1. Дослідження видів порушень вимови звуків л, л' у мові дошкільників
2.2. Виправлення вад вимови звуків л, л'
2.3. Ефективність формування правильної вимови звуків у дітей дошкільного віку
Висновок
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Для успішної корекційної логопедичної роботи необхідний комплексний підхід до навчання і корекції мовних порушень. З цією метою повинні бути об'єднані зусилля всіх фахівців, а також батьків дітей, що мають порушення мовлення.
Робота з дитиною повинна бути динамічною і емоційно приємною. З цією метою ми вирішили декілька урізноманітити роботу з дітьми.
Пропонуємо вашій увазі ряд нетрадиційних вправ для розвитку слухової уваги і фонематичного сприйняття, мовного дихання, тонкої артикуляційної моторики, загальної координації рухів. Вправи прості і не вимагають спеціальних навичок. Вони можуть виконуватися як логопедом так вихователем і батьками.
У психічному розвитку дитини мовлення має велике значення, виконуючи три головні функції: комунікативну, узагальнюючу й регулюючу.
Відхилення в розвитку мовлення відбиваються на формуванні всього психічного життя дитини. Вони утрудняють спілкування з навколишніми, нерідко перешкоджають правильному формуванню пізнавальних процесів, впливають на емоційно-вольову сферу. Під впливом мовленевого дефекту часто виникає ряд вторинних відхилень, які утворюють картину аномального розвитку дитини в цілому. Вторинні прояви мовленевої недостатності переборюються педагогічними засобами, і ефективність їхнього усунення прямим образом пов'язана з раннім виявленням структури дефекту.
Подолання й попередження мовленевих порушень сприяють гармонійному розгортанню творчих сил особистості, відстороняють перешкоди для реалізації її суспільної спрямованості, придбання знань. Тому логопедія, будучи областю дефекттології, в той час беруть участь у рішенні загально педагогічних завдань.
Спеціальне навчання в логопедії тісно пов'язане з корекційно-виховним впливом, напрямок і зміст якого визначаються залежністю мовленевих порушень від особливостей інших сторін психічної діяльності дитини.
Логопедія має тісні міждисциплінарні зв'язки з іншими науками, насамперед із психологією, педагогікою, лінгвістикою, психолінгвістикою, мовознавством, фізіологією мовлення, різними областями медицини.
Комплексний підхід до вивчення й подолання мовленевих порушень припускає знання теоретичних досягнень кожної з вищезгаданих галузей науки, координовану розробку практичних заходів.
Корекція мовленевих дефектів у дітей здійснюється методами навчання й виховання. Велике значення має вміле використання загально-дидактичних принципів, розроблених у загальній і дошкільній педагогіці.
У логопедії розроблені різні форми впливу: виховання, навчання, корекція, компенсація, адаптація, реабілітація. У дошкільній логопедії переважно використовуються виховання, навчання й корекція.
Отже, величезне значення для здійснення повноцінного логопедичного впливу має рівень педагогічної кваліфікації вихователя й логопеда. Працюючи зі складними контингентом дітей, педагог повинен мати професійні знання в області логопедії й дефектології, добре знати психологічні особливості дітей, проявляти терпіння й любов до дітей, постійно відчувати громадянську відповідальність за успіх їхнього навчання, виховання й підготовки до життя й роботи.
Ефективність запропонованої методики підтвердив контрольний експеримент, під час якого було виявлено різке скорочення порушень вимови звуків л, л' у дошкільників.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: