перейти на сайт>>

Зміст і методика логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків С, С’

ID роботи: 6511
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти  коригування мовленнєвих недоліків у вимові звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц]

1.1. Науково-теоретичні основи логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц] у дітей дошкільного віку

1.2. Характеристика етапів логопедичної корекції вимови звуків

1.3. Способи постановки та автоматизації вимови звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц]

Розділ ІІ. Експериментальна робота з виправлення вимови звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц] у дітей дошкільного віку

2.1. Характеристика рівнів розвитку мовлення дітей

2.2. Розробка корекційної програми щодо подолання порушень вимови звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц]

2.3. Аналіз ефективності корекційної програми з  виправлення порушень вимови звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц]

Висновки

ЛІТЕРАТУРА

ДодаткиВисновок:

Дитина до вступу до школи має загалом опанувати рідним мовленням, засвоїти літературні норми, оволодіти культурою усного мовлення і спілкування – останнім етапом формування первинних вимовних умінь і навичок дитини – це вік від 4-х до 5-ти років.

Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема формування правильного усного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із порушеннями вимови звуків в умовах ДНЗ залишається актуальною як для теорії і практики дошкільного виховання, так і для дошкільної логопедії в освітньому просторі України і потребує вирішення.

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що спостерігається велика кількість варіантів фонетичного сигматизму й парасигматизму. До варіантів фонетичного сигматизму відносяться; міжзубний, боковий, носовий, губно-зубний. До варіантів парасигматизму відносяться: призубний, свистячий, шиплячий.

Педагогічними умовами коригування мовлення дітей старших дошкільників вистуають: комунікативна спрямованість коригувально-мовленнєвої роботи з дітьми; зіставлення і порівняння результатів мовленнєвої діяльності із запропонованими еталонами; включення елементів контролю і оцінки результатів мовленнєвих висловлювань в ігрову діяльність дітей; усвідомлення дітьми нормативності-ненормативності мовлення однолітків і свого власного; перенесення сформованих мовленнєвих дій оцінки і контролю з ігрової діяльності в навчально-мовленнєву та в повсякденне спілкування. Відповідно до теоретичних позицій організації експериментального дослідження було розроблено лінгводидактичну модель коригування мовлення дітей в ігровій діяльності.  Експериментальна робота проводилася за трьома послідовними етапами.

На першому етапі було досліджено особливості порушення вимови звуків [с], [с’], [з], [з’], [ц] дітьми старшої групи.

На другому етапі розроблено комплекс корекційних вправ, спрямованих на виправлення вимови звуків.

Заняття по виправленню вад мовлення проводилися за відповідним розкладом, не менше двох занять в тиждень.

Дослідження було спрямоване на коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку. Визначено педагогічні умови та розроблено експериментальну методику ефективного коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку.

На третьому етапі було проведено контрольне дослідження щодо ефективності проведених занять.

Під впливом коригування значно зросли рівні розвитку мовлення дітей: на високому рівні  - 1 дитина (до проведення занять дітей з високим рівнем розвитку мовлення не було), на середньому – 4 дитини (до проведення експерименту – 3 дитини). Слід зазначити, що до початку експерименту 2 дитини мали низький рівень розвитку мовлення, після проведення корекційних вправ таких дітей в групі не має. Отже, одержані результати засвідчили ефективність запропонованої нами методики щодо коригування мовлення дітей.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: