перейти на сайт>>

Зміст і організація податкової роботи Державної податкової служби

ID роботи: 965
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальні принципи організації податкової служби та податкової роботи в Україні
2. Механізми державного управління податковою службою України
3. Структура та основні завдання діяльності державної податкової служби
4. Організація процесу податкової роботи Державної податкової служби
5. Місце державної податкової служби у структурі державного управління
Висновки та пропозиції
Використана ЛітератураВисновок:

Сучасна кризова ситуація, що склалася при формуванні державних доходів, а також спад підприємницької й ділової активності, визначають необхідність і доцільність розробки нових засад організації роботи податкової служби України.

Використання податків як важелів державного регулювання економіки на сьогоднішній день є недостатньо ефективним. Насамперед це зумовлено непослідовністю податкової реформи, невиваженістю фіскальної політики, частою зміною податків, переглядом механізмів їх справляння, мінливістю фінансових пріоритетів держави. Отже, постає складне завдання розробки концепції податкової реформи, яка б відповідала умовам, вимогам, викликам сьогодення. Перехід до ринкової системи господарювання передбачає, що податки як суб’єктивне явище фінансової політики, повинні сприяти розвитку ринкових відносин, стимулювати підприємницьку діяльність, забезпечувати наповнюваність бюджету.

Незважаючи на те, що процес розвитку й удосконалення податкової системи України триває, первісна організаційна структура податкових органів виконала свої завдання і в багатьох параметрах вичерпала потенціал підвищення ефективності роботи податкових органів усіх рівнів управління.

Тепер вкрай важливою вимогою стає розвиток державного управління і, зокрема, системи податкових органів, для вирішення завдань у контексті ринкових відносин, які передбачають нові процедури виконання податкового законодавства. На таку організаційну перебудову підуть роки, оскільки потрібна комплексна реорганізація і перепідготовка, а також добір відповідних кадрів. Однак уже на початковому етапі можна вжити певних кроків до зміцнення податкових органів.

Необхідність реформування податкової служби, підвищення ефективності її діяльності обумовлені значним збільшенням суб’єктів підприємництва, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні, все більшою концентрацією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб при домінуючому раніше оподаткуванні підприємств, а також необхідністю створення єдиного інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками у країні, складною криміногенною ситуацією в економіці.

Одним із головних напрямів діяльності органів ДПС України щодо забезпечення партнерських взаємовідносин з платниками податків має стати удосконалення роботи податкових органів по обслуговування платників податків для досягнення чесного діалогу, порозуміння між усіма суб’єктами податкових відносин, формування позитивної громадської думки щодо податкової політики держави.

Однією з важливих складових оптимізації податкової системи України є радикальне посилення її позитивного впливу на формування повноцінних суб’єктів ринку і всієї ринкової інфраструктури, створення конкурентного середовища як механізму реалізації найбільш ефективних господарських рішень. Податкова система повинна бути повернута до виробництва, стимулюючи його зростання. Визначальним у податковій реформі має бути розуміння необхідності стабілізації фінансів мікрорівня та формування мікроекономічних передумов економічного розвитку.

Податкова система має базуватися на узгодженні інтересів підприємців і держави. Тим більше, що в довгостроковому періоді ці інтереси в основному збігаються - це економічне зростання, забезпечення конкурентоспроможності виробництва, орієнтація на його інноваційний розвиток.

Одним із актуальних завдань реформування податкової системи у напрямі стимулювання сталості економічного зростання є внесення у цю систему змін, які б мінімізували “вимивання” оборотних коштів підприємств у зв’язку зі сплатою податків. Особливе місце в стратегії розвитку економічних суб’єктів посідають інвестиції, пов’язані з формуванням матеріально-технічної бази виробництва на більш прогресивних технологічних засадах. Як було показано в попередніх розділах, існуюча податкова система стимулює “проїдання” основного капіталу та де-факто фінансово “карає” підприємства, які здійснюють вкладення у довгостроковий розвиток.

При формуванні податкової системи слід мінімізувати оподаткування результатів діяльності капіталу як таких, підвищуючи рівень оподаткування для коштів, які виводяться з виробничого обороту. Зокрема, цікавою видається практика диференціації ставки податку на прибуток для розподіленого та нерозподіленого капіталу, яка існує в ряді європейських країн та заохочує інвестування в розвиток виробництва. Так само й в індивідуальних доходах має (в ідеалі) оподатковуватися лише той їхній обсяг, який перевищує вартість простого відтворення робочої сили (виражений в офіційному прожитковому мінімумі).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: