перейти на сайт>>

Значення судової медичної експертизи у здійсненні правосуддя

ID роботи: 6556
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Місце судової медичної діяльності в сучасній системі судових експертиз

1.1. Поняття та роль судових експертиз

1.2. Судова медична експертиза: поняття і види

1.3. Значення судової медичної експертизи при встановленні істини по справі

2. Організаційно-правові основи судової медичної експертизи в Україні

2.1. Процесуальні засади проведення судової медичної експертизи

2.2. Методологія судово-медичного дослідження

2.3. Оформлення результатів судово-медичної експертизи

3. Судово-медична експертиза в окремих видах судового провадження

3.1. Регламентація судово-медичної експертизи за Кримінальним процесуальним кодексом України

3.2. Особливості призначення та проведення судових експертиз у цивільному процесі

Висновок

Використана літератураВисновок:

Судова експертиза покликана своїми спеціальними методами, прийомами та засобами сприяти встановленню обставин, що мають значення для справи. Тому невипадково судова експертиза є одним із правових інститутів, який зазнав істотних змін у зв’язку з оновленням кримінального та  цивільного процесуального законодавства, якими врегульовано порядок призначення та проведення судової експертизи, визначено процесуальний статус експерта, висвітлено особливості дослідження висновку експерта та інше.

Передусім слід зазначити, що судово-медична експертиза стоїть на захисті ст..27 Конституції України та провадиться згідно з чинним законодавством.

У Кримінально-процесуальному кодексі України висновок експерта названий як джерело доказів, поряд з показаннями свідка, показаннями потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами (ч. 2 ст. 84 КПК).

Отже, призначення та проведення судових експертиз є одним із засобів одержання доказової інформації.

Застосування судово-медичних знань для вирішення питань, які виникають при практичній діяльності органів дізнання, слідства і суду, називається судово-медичною експертизою. Експертиза, в тому числі і судово-медична, є одним із доказів у слідчому і судовому процесах. Слід підкреслити, що така функція судово-медичної експертизи, як допомога органам охорони здоров’я, є специфічною тільки для нашої судово-медичної служби, у той час як в інших країнах судово-медична експертиза обслуговує лише органи слідства та суду. Існують різні види експертиз: судово-медична, судово-психіатрична, судово-бухгалтерська, криміналістична, судово-технічна та інші. При чому судово-медична експертиза почала застосовуватись значно раніше, ніж інші види експертиз. В Україні здійснюється державна (посадова) і вільна судово-медична експертизи. Переважна більшість експертиз проводиться судово-медичними експертами. Така експертиза є посадовою чи державною. Обов’язки судово-медичного експерта може виконувати тільки спеціаліст з вищою медичною освітою. 

Ефективність судово-експертної діяльності в різних видах судочинства може бути забезпечена тільки тоді, коли професійні й кваліфікаційні вимоги, пропоновані до судових експертів різних відомств, будуть єдиними. У теперішній час експерти будь-якої спеціалізації повинні мати, крім знань у базовій науці, специфічні знання в га­лузі дослідження речових доказів, володіти апробованими затвердженими методиками експертного дослідження, а крім того, мати пізнання в галузі кримінального, цивіль­ного й інших процесів, що стосуються проведення судових експертиз.

Аналіз особливостей судово-медичної експертизи в окремих видах судового провадження показав, що їй  притаманна система ознак, яка дозволяє вирізнити її серед інших видів експертного дослідження, а саме:

судова експертиза характеризується наявністю процесуальної форми;

 судова експертиза проводиться тільки на підставі ухвали суду;

судова експертиза здійснюється особливим суб’єктом – судовим експертом;

судова експертиза має на меті отримання нового доказу (висновку експерта);

висновок експерта, як результат судової експертизи, є засобом доказування в цивільному процесі;

результат судової експертизи використовує тільки суд. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: