перейти на сайт>>

Зовнішнє середовище організації як об’єкт оцінювання в управлінській практиці

ID роботи: 8478
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження зовнішнього середовища організації

1.1. Поняття та сутність зовнішнього середовища організації

1.2. Фактори зовнішнього середовища

1.3. Особливості впливу зовнішнього середовища на ефективність функціонування підприємства

Розділ 2. Оцінювання зовнішнього середовища ПАТ «Техномаш»

2.1. Загальна характеристика компанії

2.2. Характеристика зовнішнього середовища ПАТ «Техномаш»

2.3. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність ПАТ «Техномаш»

Розділ 3. Розробка заходів щодо адаптації ПАТ «Техномаш» до умов зовнішнього середовища

Висновок

ЛітератураВисновок:

Отже, зовнішнє середовище являє собою сис­тему факторів, що прямо або опосередковано вплива­ють на господарську діяльність суб’єкта мережевого торговельного підприємництва, формуються за межа­ми його економічної системи.

Зовнішнє середовище – це сукупність суб’єктів господарювання, міждержавних інституційних структур, національних та інших зовнішніх умов і факторів, що діють в оточенні корпорації та впливають на процес її господарю­вання. Фактори зовнішнього середовища розділяють на фактори мікросередовища, тобто фактори прямого впливу (постачальники, споживачі, конкуренти і державні органи) та фактори макросередовища - непрямого впливу (соціальні, правові, політичні, інноваційні та технологічні, економічні).

Зовнішнє середовище є однією з важливих характеристик організації і представляє собою всі фактори, які знаходяться поза її межами.

Оцінка зовнішнього середовища ПАТ «Техномаш», проведена у другому розділі курсової роботи показала, що дане підприємство має потужний потенціал. Однак значний спад виробництва у галузі, відповідно зниження життєвого рівня значної кількості людей в останні роки, свідчать, з одного боку, про невідповідність або низький рівень узгодженості функціонування підприємств галузі з потребами суспільства, а з іншого, з наявними проблемами ефективного використання наявних у них потенціальних можливостей в умовах прискорених ринкових трансформацій і змін зовнішнього середовища.

Після проведеного аналізу найбільш значущими і вірогідними виявилися можливості розширення частки ринку, розширення асортименту і розробка нового напряму з продажу супутніх товарів.

Зміна зовнішнього середовища під впливом попиту споживачів та інших факторів визначає необхідність зміни цілей і параметрів функціонування підприємств, складових їх внутрішнього середовища.

Адаптація  підприємств до змін зовнішнього середовища забезпечить реалізацію підприємством своєї місії і цілей функціонування як суб’єкта ринку. Адаптація підприємства – це складний і неперервний процес пристосування його діяльності до змін зовнішнього середовища з метою якнайповнішої реалізації місії та цілей функціонування в динамічних умовах ринкової конкуренції. Отже, вона є об’єктивною необхідністю для успішного функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання.

З метою  адаптації ПАТ «Техномаш» до змін зовнішнього середовища  можна рекомендувати впровадження такого заходу як диверсифікація діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: