перейти на сайт>>

Кадрові ресурси підприємства, персонал. Суть, склад і структура

ID роботи: 2593
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1 Теоретичні аспекти управління персоналом
підприємства
1.1 Характеристика сутності поняття „персонал”
1.2 Сучасні підходи до класифікації персоналу підприємства
1.3 Особливості управління персоналом підприємства
2. Практична частина
2. Практична частина
1 Початкові дані
У даному розділі буде розглянуті економічні показники приватного підприємства, яке виробляє джинсовий одяг. Підприємство працює на конкурентному ринку, є достатньо великий попит на даний товар. У таблицях 2.1, 2.2, 2.3 представлені потреби приватного підприємства для виробничої діяльності в устаткуванні, транспорті, інвентарі та інш
Висновки
Перелік літературиВисновок:

У сучасних умовах функціонування підприємств робота з кадрами повинна набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.

Кадри (трудові ресурси) підприємства - це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві, що становлять його обліковий склад. До облікового складу включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв'язану як з основною, так і неосновною його діяльністю.

Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати його діяльності і конкурентноздатність. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовим елементам виробництва, створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку.

Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тому, що кожний найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці і модифікації неприйнятних, з його погляду, робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям, може, нарешті, звільнитися з підприємства за власним бажанням.

Кадровий (склад) персоналу підприємства і його зміни мають кількісні, якісні й структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності виміряні й виражені такими абсолютними й відносними показниками:

облікова і явочна чисельність працівників підприємства і його внутрішніх підрозділів, за окремими категоріями і групами на визначену дату;

середньооблікова чисельність працівників підприємства і його внутрішніх підрозділів за певний період;

питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;

темпи зростання (приросту) чисельності працівників підприємства за певний період;

середній розряд робітників підприємства;

питома вага службовців, що мають вищу або середню фахову освіту в загальній чисельності службовців чи працівників підприємства;

середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

плинність кадрів по прийому і звільненню працівників;

фондоозброєність праці працівників і робітників на підприємстві та ін.

Сукупність перерахованих та ряд інших показників дає уявлення про кількісний, якісний і структурний стан персоналу підприємства і тенденції їхньої зміни для цілей управління персоналом, у тому числі планування, аналізу і розробки заходів щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: