перейти на сайт>>

Касові операції банку

ID роботи: 8475
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні основи касових операцій банку

1.1. Сутність та значення касових операцій банку

1.2. Види касових операцій банку

1.3. Зарубіжний досвід здійснення касових операцій

Розділ 2

Особливості здійснення касових операцій в банках в Україні

2.1. Касові операції в системно важливих банках

2.2. Проведення касових операцій в банках з іноземним капіталом

2.3. Організація касових операцій

Розділ 3

Перспективи вдосконалення касових операцій в банках України

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Отже, як показав аналіз, проведений у курсовій роботі, касові операції є важливим напрямом діяльності банків. Касові операції - це операції банку, які пов’язані з обслуговуванням готівкового грошового обігу. Касові операції є базовими, комісійно-посередницькими банківськими операціями.

Суть даних операцій полягає у прийманні готівки від клієнтів, зарахуванні її на рахунки, збереженні прийнятих коштів та видачі готівки на вимогу клієнтів. Особливо важливим і відповідальним для банку є своєчасне та повне задоволення вимог клієнтів на видачу готівки. Від даного залежить довіра клієнтів до банку, їх можливість вільно розпоряджатися своїми коштами, своєчасно виконувати свої зобов’язання з оплати праці та інших платежів, що здійснюються готівкою.

До касових операцій належать: приймання готівкової національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на банківські рахунки (власні або інших суб’єктів економічних відносин); видача готівкової національної та іноземної валюти з банківських рахунків клієнтів (через касу банку або із застосуванням платіжних карток через банкомат); приймання від фізичних та юридичних осіб готівки для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі; вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет), а також обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот національної валюти на придатні; обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу; валютно-обмінні операції; операції з банківськими металами.

В Україні існує достатньо розгалужена система регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування, а саме: Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121 - III (зі змінами і доповненнями), Інструкція про порядок відкриття, викорис­тання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами і доповненнями), Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердже­на постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами та доповненнями), Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 та ін.

Касове обслуговування клієнтів банками проводиться згідно Інструкції про ведення касових операції банками України, що затвердженапостановою НБУ від 01.06.2011 р. № 174.

Підвищення конкуренції на ринку банківських послуг, зростанням вимог клієнтів та розвиток ІТ-технологій сприяли розвитку банківських технологій. Більшість таких новацій є характерними для сфери електронних розрахунків і сприяють вдосконалення розрахунково-касового обслуговування клієнтів (наприклад, використання систем дистанційного (віддаленого) обслуговування клієнтів «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та ін.).

На сьогоднішній день в банках України розвиток касового обслуговування має концентруватися на таких напрямках:

- постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу банку;

- активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем відповідальності і професійних знань;

- покращення рівня сервісу у сфері «якості» обслуговування клієнтів;

- необхідність вдосконалення існуючого програмного забезпечення;

- спрощення процедури при здійсненні клієнтами банку валютно-обмінних операцій;

- розробка та впровадження нових банківських продуктів з використанням інформаційних технологій високої якості.

Розвиток даних позицій дасть змогу зменшити операційно-технологічний ризик, який виникає при касовому обслуговуванні, а вдала організація роботи касового відділу дозволить забезпечити зручне, кваліфіковане та ефективне обслуговування клієнтів.

Підсумовуючи  зазначимо, що касові операції мають велике значення як для самих банків і їх клієнтів, так і банківської системи в цілому. Приймаючи готівку від клієнтів - юридичних та фізичних осіб, банки збільшують свої вільні резерви, за рахунок чого розширюють активні операції та забезпечують зростання доходів. Видаючи готівку клієнтам, банки стягують комісійну плату, яка також поповнює їх доходи. В операціях з готівкою банки можуть надавати своїм клієнтам чимало додаткових послуг (з інкасації, самообслуговування), які дають змогу отримати додаткові доходи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: