перейти на сайт>>

Кольороназви в сучасній українській поезії

ID роботи: 5114
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ використання КОЛЬОРАТИВІВ У творчості сучасних українських поетів

1.1. Теоретичні принципи дослідження кольороназв у сучасній лінгвістиці

1.2.  Пряме й метафоричне значення кольору в поетичних творах

Розділ ІІ. Кольороназви як засіб увиразнення епітетів у сучасній українській поезії

2.1. Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко

2.2. Колірні номінації   у поезії Віри Вовк

2.3. Семантика індивідуально-авторських кольороназв у поетичній мові Василя Барки

Висновок

ЛітератураВисновок:

У сучасній поезії сполучуваність назв кольорів з різними поняттями відбиває і закономірності використання традиційних образів, які стали певною мірою поетичними символами, і новаторське вживання назв із семантикою кольору для створення емоційно-оцінних метафоричних означень.

Колірний простір структурує індивідуально-мистецьку версію світорозуміння поетів, репрезентуючи її поетичний світ у відповідній колірній гамі, увиразнюючи й розвиваючи концептуально навантажені образи. Специфіка мовного барвопису безпосередньо зумовлена добором колірних номінацій, їх семантичним наповненням у системі художнього цілого.

Палітра кольорів сучасних українських поетів характеризує їх індивідуальну творчу манеру, розширює сполучуваність їх із загальновживаними словами і утворення нових лексичних одиниць, що сприяє розширенню ідейно-тематичного спектру поетичних творів автора. Закономірність використання основ кольороназв для творення інновацій українськими поетами криється в національній мовній картині світу, де “білий” – це чистота, “блакитний” – лагідність, “зелений” – молодість, надія, пор. у М. Вінграновського: І день і ніч, і ноще- денно в цвіті / цвіту собі у тім яру в полях. / В моїх руках гніздо складає птах, / яєчко ронить в руки білоквіті; Наче вони не канни – / Квіти червоноброві, / Наче з моєї крові / Мною загублені рани...; в І.Драча: Та мені ж всього сімнадцять, / а тобі всі триста, / Я ж така білоколінна і зеленолиста!; Мами мої чисті в мелодіях кропу, / В мелодіях гички зеленоросої, / Призьба тече у вогненну шопу / З-під вашого пензля з сипучого проса. 

Кольороназви, уживані в поетичному мовленні, є одним із важливих засобів вираження окремих тем і мотивів поезії. Характерно, що визначальні з них увиразнюються за допомогою кольоративів різних мікрополів. Так, мотив швидкоплинності часу підтримується актуалізацією архетипових символічних значень таких кольорів, як білий, чорний, червоний, сивий.

Особливого значення набувають колірні номінації для характеристики наскрізних образів поетичного світу, насамперед таких, як небо, сонце, сад, ліс, дерево, вежа, зима, осінь, душа. Повторюваність словообразів і водночас поліфонія художньої тематики, пошуки оригінального естетичного втілення думки є важливими чинниками творення поетичних парадигм із кольоропозначеннями, що в змістовому плані відображають характерні особливості поетичного осягнення світу Ліною Костенко (світ – білий, чорний, кривавий, голубуватий; душа – біла, наче сонце, чорна, темна, отемніла, сіра; очі – сині, блакитні, карі, чорні, темні, сірі, як хмари грозові; сиві, як дим).

Наявність значної кількості оказіональних кольороназв у поетичному словнику сучасних поетів свідчить про активну і плідну увагу поета до пошуків нових виражальних засобів. Подальше комплексне вивчення специфіки індивідуально-авторських новотворів у семантичному, функціональному, словотвірному, лексикографічному аспектах є одним із перспективних напрямів дослідження неологічної лексики. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: