перейти на сайт>>

Комплексний медико-педагогічний вплив при подоланні уродженої відкритої ринолалії

ID роботи: 5228
Тип роботи:
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМ ПРАВИЛЬНОЇ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ З РИНОЛАЛІЄЮ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

1.1. Поняття ринолалії та аналіз проблеми в загальній літературі

1.2. Особливості розвитку мовлення у дітей із ринолалією

1.3. Методичні підходи до розробки комплексного медико-педагогічний впливу при подоланні уродженої відкритої ринології

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. Розробка заходів комплексного медико-педагогічний впливу при подоланні уродженої відкритої ринології

РОЗДІЛ ІІ. Розробка заходів комплексного медико-педагогічний впливу при подоланні уродженої відкритої ринології

2.1. Методичні передумови діагностики стану сформованості усного мовлення у дітей з ринолалією

2.2. Розробка заходів комплексного медико-педагогічного впливу при подоланні уродженої відкритої ринології

2.3. Результати експериментального дослідження

Висновки до розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Ринолалія – мовленнєве порушення, що виражається в розладі артикуляції і фонації звуків мови. Для ринолалії характерно патологічна зміна резонування носової порожнини під час фонації, наслідком чого є назалізація мовлення.

У класифікаціях мовних розладів ринолалія розглядається або як самостійне порушення (М.Є. Хватцев), або як форма механічної дислалії   (О.В. Правдіна, В. Олтушевский). Іноді ринолалія описується під назвою ринофонія. На мою думку, останній термін неоднозначний з поняттям ринолалія, так як він вказує лише на специфічно назальний відтінок голосу, у той час як термін ринолалія говорить про порушення артикуляційної та акустичної характеристики звуку. Ми трактуємо ринолалію як самостійне мовленнєве порушення, що характеризується своєрідним поєднанням розладів голосу і неправильної артикуляції звуків. На відміну від механічних дислалій при ринолалії страждає вимова не тільки приголосних, але і голосних звуків. На відміну від порушень голосу при ринолалії страждає вимова і дзвінких, і глухих приголосних звуків. Вона проявляється в трьох формах - відкритій, закритій і змішаній і за етіологією може бути органічної та функціональної.

За результатами попереднього обстеження двох груп дітей (з ринолалією та нормальним мовленнєвим розвитком) було визначено, що у дітей з ринолалією порушена вимова майже всіх голосних та приголосних звуків, що потребує довготривалої корекційної роботи та розробки методики подолання порушень звуковимови з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини.

Логопедична робота з формування правильної звуковимови – складний динамічний процес, який здійснюється поетапно(кількість етапів різна за визначенням авторів), проте послідовність дій має багато спільного. Найбільш загальноприйнятим і доцільним вважається проведення роботи в три етапи, кожний із яких має конкретну мету, зміст, відповідні методи і прийоми, які підбираються індивідуально для кожної дитини.

В експерименті порівняно сформованість звуковимови у дітей з ринолалією і дітей без порушень мовлення. Дані дослідження показали, що у дітей з розщілиною піднебіння вимова майже всіх приголосних звуків порушена: викривлені, відсутні (р, р', ф), нозалізована вимова.    

За даними дослідження 93% дітей тестованої групи досягли високих результатів, сформувалася звуковимова, покращилась пам'ять, увага, сприймання. Також розширився активний та пасивний словник, зв’язне мовлення. Досягли хороших результатів під час розвитку комунікативних умінь та навичок, диференціації звуків. Але 21 % дітей із високим рівень мали багато труднощів зв’язку з тяжкістю дефекту. Вони охоче займалися на заняттях, активно виконували вправи.

7 % - нижче середнього. Діти психологічно важко перенесли операцію, на заняттях били в'ялі, мають занижену самооцінку, почуття страху смерті та болю(у зв’язку із операційним втручанням).

За результатами контрольного обстеження при порівнянні відсоткового відношення дітей з ринолалією після операції із сформованою звуковимовою за двома методиками(адаптованою та класичною) можна зробити висновок, що адаптована методика швидше і краще формує правильну звуковимову на протязі року (93%), ніж класична методика на протязі того ж самого часу та кількості занять (82,5%). Дані обстеження оформлялися за допомогою таблиць і гістограм.

Згідно із результатами  обстежень була розроблена методика корекції звуковимови у дітей з ринолалією.

Основну увагу приділяємо 4-ом напрямкам роботи:

1. Формування мовного дихання при диференціації вдиху і видиху.

2. Формування тривалого ротового видиху при реалізації артикуляції голосних звуків (без включення голосу) і фрикативних глухих приголосних.

3. Диференціація короткого і тривалого ротового і носового видиху при формуванні сонорних звуків і африкат.

4. Формування м'яких звуків.

На логопедичних заняттях використовуємо різноманітні вправи для м’язів щік, губ, язика, лицьових м’язів, артикуляційну гімнастику, виконуємо завдання, які спрямовані на постановку ротового і носового дихання. Робота проводиться в три етапи: підготовчий – розвиток фонетичних процесів і підготовка дихального, голосового й артикуляційного апаратів до постановки звуків, тобто формування мовнорухових і мовнослухових умінь і навичок; другий етап – постановка звука, його автоматизація і диференціація від подібних під час занять із спеціально підібраним матеріалом; третій етап – самостійне користування комунікативними вміннями і навичками правильного вживання звуків у різних ситуаціях мовлення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: