перейти на сайт>>

Конкуренція і моделі ринку в Україні

ID роботи: 3830
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.  Конкуренція, її сутність і функції. Форми конкуренції і моделі ринків.

1.1. Конкуренція, її сутність і функції

1.2. Аналіз монополії і конкуренції в економічній теорії

1.3. Форми конкуренції і моделі ринків.

2. Аналіз структури та тенденцій розвитку конкурентного ринку в Україні

2.1. Структурні передумови розвитку конкуренції є Україні

2.2. Монопольний та потенційно конкурентний сектори національної економіки

2.3. Оцінка конкурентного тиску суб'єктами господарювання

3. Забезпечення розвитку економічної конкуренції в Україні

3.1. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності економіки в Україні

3.2. Шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Висновки

Список літературиВисновок:

Аналіз даних кон'юнктурних досліджень також свідчить, що в останні роки конкуренція істотно посилилася практично в усіх галузях української економіки. Щоправда, багато керівників розглядають високу конкуренцію як фактор, що стримує виробництво. Однак найбільш помітні позитивні зрушення спостерігаються в тих галузях, де конкуренція особливо висока - роздрібна торгівля, автотранспорт, харчова, хімічна і нафтохімічна промисловість тощо. У той же час там, де дія ринкових механізмів обмежена (особливо в сільському господарстві), виникають найбільші труднощі. Це ще раз підтверджує, що конкуренція є важливим чинником економічного розвитку.

В цілому аналіз трьох параметрів, що характеризують стан конкурентного середовища: наявність інституціональних передумов конкуренції; структури товарних ринків; відчутності конкуренції як фактора, що впливає на ринкову поведінку суб'єктів господарювання, свідчить, що конкурентні відносини можна характеризувати як переважаючі в національній економіці. У той же час у багатьох важливих галузях конкуренція фактично відсутня або має "джентльменський" характер. Тому подальше обмеження монополізму, формування ефективного конкурентного середовища - запорука стабільного і динамічного розвитку української економіки, рішення гострих соціальних проблем.

Важливу роль у формуванні та проведенні державної конкурентної політики відіграє партнерство держави та бізнесу, яке передбачає структурований діалог між урядом та бізнесом для поліпшення стану конкурентного середовища та інвестиційного клімату в країні.

Безумовно, особливості партнерства держави та бізнесу в сфері конкуренції в окремій країні обумовлені, перш за все, її політичним та економічним середовищем. Разом з тим, ключові, системні питання цього партнерства є загальними для більшості країн, в тому числі й України, і наглядно можуть бути представлені у вигляді матриці.

В Україні назрілим питанням є створення Національного бюро (Ради) з конкурентоспроможності з фінансовими ресурсами та правами контролю за виконанням програмних заходів по країні в цілому та в регіональному розрізі.

Світовий досвід свідчить, що універсальними принципами конкурентоспроможності є жорстка конкуренція у сприятливому для бізнесу середовищі та дієве державне регулювання. Україна досягне стабільного та динамічного зростання економіки лише тоді, коли ці принципи будуть покладені в основу державної політики.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: