перейти на сайт>>

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

ID роботи: 5786
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Аналіз вітчизняних наукових досліджень проблем гендерних відносин та гендерної рівності

2. Поняття, соціально-правова природа гендеру, гендерних відносин та гендерної політики

3. Нормативно-правове регулювання гендерних відносин в Україні

4. Проблеми реалізації гендерної політики в Україні

Висновки

Законодавство та літератураВисновок:

Таким чином, питання гендерної рівності чоловіків та жінок – це питання суспільного та пра­вового розвитку країни, рівня демократії на її теренах і навіть національної безпеки усієї держави; від оптимального вирішення питання гендерної рівності залежить майбутнє України.

Як висновок слід зазначити, що Україна має доволі широку правову базу, яка регламентує усі питання гендерної рівності; але законодавчої фіксації принципу рівності між чоловіками та жін­ками недостатньо для того, щоб впровадити його в життя: наша держава повинна вжити сукуп­ність соціально-правових заходів задля того, щоб суспільство відійшло від сформованих стерео­типів і остаточно зрівняло в правах чоловіка та жінку. З іншого ж боку влада не повинна оминати своєю увагою і чоловічу половину населення, скорегував дискримінуючи норми в законодавстві і створив цілу базу спеціального законодавства з приводу прав чоловіків.

Рівність визначається в юридичній літературі як один основних принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина.

До нормативно-правових актів національного рівня, що врегульовують відносини у сфері державної гендерної політики в Україні, належить, передусім, Конституція Украї­ни. Україна згідно з вимогами вищезгаданої Конвенції ООН включила принцип рівно­правності жінок і чоловіків до Конституції України, відповідні норми якої є основою подальшого розвитку гендерного законодавства.

Конституція України визнає, що всі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах (ст. 21). Водночас, за Конституцією не може бути привілеїв чи об­межень за ознаками статі.

З прийняттям Основного Закону конституційно-правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні не тільки не завершилося, а навпаки, активі­зується й поглиблюється завдяки конкретизації відповідних конституційних норм у кодексах, законах, постановах, указах, розпорядженнях та інших правових актах націо­нального рівня.

Отже, з огляду на викладене, можна підкреслити, що не зважаючи на існування у свідомості суспільства певних стереотипів, так званого гендерного суб’єктивізму, усе ж природна цінність людини та її потреб і можливостей сьогодні явно долає вказані вище перепони. Те, що невіддільне від людини та її сутності, її невід’ємні природні права, які тривалий час навіть не були передба­чені законодавчо, отримує сьогодні перемогу над «буквою закону», оживаючи і у свідомості лю­дей, і у реальному житті, і на законодавчому рівні. Однак недосконалим ще залишається механізм впровадження принципу гендерної рівності на особистісному рівні людини, взаємовідносин між статями в межах сім’ї та побуту. Засоби масової інформації переповнені фактами насилля та жор­стокості у цих, прихованих від очей спільноти, сферах особистого життя.

Зазначене потребує кропіткої роботи політичних діячів держави та їх глибокого переконання й усвідомлення, що гендерна рівність є однією з цінностей, на яких будується правова держава.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: