перейти на сайт>>

Контрольна робота з дисципліни «Звiтнiсть пiдприємств»

ID роботи: 7229
Тип роботи:
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Теоретична частина

Додаток ПЗ «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування»: призначення та особливості заповнення

Практична частина, варіант №7

Завдання:

Складено оборотний баланс ТОВ «Перемога» станом на 31.12.2011 р. на підставі наведених господарських операцій у таблиці 1.

Журнал господарських операцій ТОВ «Перемога» за 2011 рік

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

 

1

Списано на основне виробництво сировину і матеріали

801

231

201

801

900000

900000

2

Нараховано заробітну плату основних виробничих робітників

811

231

661

811

145000

145000

3

Нараховано на зарплату ЄСВ, %

821

231

651

821

38,5

4

Нараховано амортизацію загальновиробничих основних фондів

831

91

131

831

4500

4500

5

Оплачено комунальні послуги з ПДВ

631

311

120000

6

Віднесено комунальні послуги без ПДВ на загальновиробничі витрати

Податковий кредит по ПДВ віднесено на розрахунки з бюджетом

842

91

 6412

631

842

631

 

100000

100000

20000

7

Нараховано заробітну плату загальновиробничому персоналу

811

91

661

811

115000

115000

8

Нараховано на зарплату ЄСВ, %

821

91

651

821

38,5

9

Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого призначення

833

91

133

833

4000

4000

10

Сплачено орендну плату за оренду виробничого будинку з ПДВ

685

311

90000

11

Віднесено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом

6412

644

15000

12

Віднесено витрати з орендної плати на загальновиробничі витрати на суму без ПДВ

841

91

685

841

75000

75000

13

На суму ПДВ

644

685

15000

14

Оприбутковано МШП строком експлуатації менше ніж 365 днів,

без ПДВ

22

631

30000

15

Віднесено суму ПДВ на розрахунки з бюджетом

6412

631

6000

16

Здійснено розрахунки з кредиторами по МШП

631

311

36000

17

Списано МШП на загальновиробничі витрати

809

91

22

809

30000

30000

18

Поставлено на облік поза балансом списані МШП

07

 

30000

19

Списано МШП, що стали непридатними

 

07

30000

20

Списано на виробництво загальновиробничі витрати відповідно до нормальної потужності підприємства

231

91

?

21

Оприбутковано готову продукцію на склад за виробничою собівартістю

261

231

?

22

Відвантажено готову продукцію з ПДВ за ціною реалізації

361

701

5100000

23

Відображено податкові зобов'язання по ПДВ

701

6412

850000

24

Списано доходи від реалізації продукції на фінансові результати

701

791

4250000

25

Оплачено реалізовану продукцію

311

361

5100000

26

Надійшов аванс за нереалізовану продукцію на суму з ПДВ

311

681

930000

27

Відображено податкові зобов'язання по ПДВ

643

6412

155000

28

Списано виробничу собівартість реалізованої продукції

901

261

?

29

Списано виробничі витрати на фінансові результати

791

901

?

30

Отримано аудиторські послуги(їх надано ФОП на єдиному податку)

843

92

631

843

225900

225900

31

Нараховано оплату праці адміністративному апарату

811

92

661

811

115000

32

Нараховано на заробітну плату ЄСВ

821

92

651

821

?

33

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

791

92

?

34

Отримано маркетингові послуги, надані ФОП на єдиному податку

841

93

631

841

19000

19000

35

Отримано рекламні послуги без ПДВ

Відображено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом ( є податкова накладна, але відсутній акт про надані послуги)

841

93

6412

631

841

631

185000

185000

37000

36

Списано на фінансові результати витрати на збут

791

93

?

37

Визнано штрафні санкції

846

948

685

846

22000

22000

38

Сплачено штрафні санкції

685

311

22000

39

Списано на фінансові результати інші витрати операційної діяльності

791

948

22000

40

Нараховано податок на прибуток

981

6411

?

41

Списано податок на прибуток на фінансові результати

791

981

?

42

Перераховано податок на прибуток у бюджет

6411

311

?

43

Визначено чистий прибуток

791

441

?

44

Вкладено кошти на депозит

352

311

320000

45

Нараховано відсотки по депозиту

377

732

57000

46

Списано доходи на фінансові результати

732

792

57000

47

Відображено чистий прибуток підприємства від фінансової діяльності

792

441

57000

48

Отримано відсотки по депозиту на розрахунковий рахунок

311

377

57000

49

Оплачено за сировину і матеріали

631

311

684000

50

Віднесено податковий кредит на розрахунки з бюджетом

6412

644

114000

51

Оприбутковано сировину і матеріали без ПДВ

201

631

570000

52

На суму ПДВ

644

631

114000

53

Перераховано внески до статутного фонду ТОВ "Мрія"

142

311

48000

54

Нараховано дивіденди юридичним особам – резидентам (15 % від чистого прибутку)

443

671

?

55

Утримано податок на дивіденди

?

?

?

56

Сплачено податок на дивіденди до бюджету

6411

311

?

57

Виплачено дивіденди юридичним особам

671

301

?

58

Здійснено відрахування до резервного фонду підприємства

443

431

?

59

Здійснено утримання із заробітної плати: податку з доходів фізичних осіб

661

6413

65000

Єдиного соціального внеску

661

651

?

60

Отримано заробітну плату з банку в касу підприємства

301

311

325000

61

Отримано дивіденди з банку в касу підприємства

301

311

?

62

Видано заробітну плату працівникам з каси

661

301

325000

63

Перераховано:

єдиний соціальний внесок

651

311

?

 

в бюджет податок з доходів фіз.осіб

6413

311

?

64

Списання використаної частини прибутку за рахунок нерозподіленого прибутку

441

443

?

Примітки до таблиці 1:

1. Усі суми наведено у гривнях.

2. Незавершеного виробництва на кінець періоду у підприємства немає.

3. Нерозподілених загально виробничих витрат у звітному періоді немає.

4. Усю готову продукцію, виготовлену в звітному періоді – було реалізовано.

5. Усі податки та збори, нараховані у звітному періоді були вчасно перераховані.

6. Відрахування до резервного капіталу здійснено у сумі, що дозволяє на кінець звітного періоду отримати законодавчо встановлений мінімально можливий рівень сформованого резервного капіталу.

7. У разі отримання за звітний період збитку, нарахування дивідендів та відрахування у резервний капітал не відбувається.

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: