перейти на сайт>>

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: „ЗВIТНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВ” ВАРІАНТ №0 (ХНУ)

ID роботи: 7223
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Додаток ВО «Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус»

ПРИКЛАДНА ЧАСТИНА

 

З урахуванням дії законодавчих актів щодо фінансової звітності необхідно виконати наступні завдання (варіант роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки студента):

1) закінчити побудову журналу господарських операцій з огляду на здійснення наведених операцій у логічній послідовності протягом звітного року (таблиця 1);

2) виконати у відповідних операціях розрахунки з використанням сучасних розмірів податків та внесків;

3) здійснити аналіз поточного обліку з урахуванням принципу подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку;

4) скласти заключні бухгалтерські записи за результатами звітного року;

5) заповнити повністю оборотний баланс рахунків бухгалтерського обліку за 2011 рік (таблиця 3);

6) заповнити фінансову звітність підприємства, зокрема:

відповідно до сальдо рахунків активів, капіталу та зобов’язань скласти бухгалтерський баланс станом на 31.12.2011 р., керуючись П(С)БО 2 «Бухгалтерський баланс»;

з урахуванням оборотів по рахунках доходів та витрат в оборотному балансі підприємства, скласти звіт про фінансові результати за звітний період, дотримуючись правил П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

на підставі вимог П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», скласти форму № 3. При заповненні цього звіту необхідно побудувати робочі таблиці за статтями «Зміни в оборотних активах» та «Зміни у поточних зобов’язаннях».;

на підставі вимог П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», скласти форму № 4;

перевірити правильність складених форм фінансової звітності шляхом перевірки взаємоув’язок між показниками форм звітності;

скласти примітки до річних форм звітності: № 5, № 6 та у довільній формі згідно вимог П(С)БО, керуючись цими вказівками;

7) скласти звітність з єдиного соціального внеску.Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: