перейти на сайт>>

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 з дисципліни «Проектування трудових процесiв» Варіант № 23.

ID роботи: 8802
Тип роботи:
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

 

Задача №1

Визначити тривалість технологічного та виробничого циклу при послідовному, паралельному і послідовно-паралельному способі руху деталі. Розрахувати час суміщення виконання суміжних операцій та час обробки транспортної партії по операціях. Зробити висновок, час обробки якої транспортної партії є найбільшим.

Дані наведені в таблицях 1.1 і 1.2.

 

Таблиця 1.1 – Розподіл норм часу і кількості робочих місць по операціям

1

2

3

4

5

6

Ті

10

20

15

30

15

25

Сі

15

10

10

15

20

10

 

Таблиця 1.2 – Поканики організації виробничого процесу

варіа-

нту

N, шт.

Nt, шт.

Tmo, хв.

Tpr, хв.

Z

Tz, год.

23

126 300

25260

10

20

2

8

 

Задача №2

Визначити такт лінії, розрахувати необхідну кількість робочих місць та ступінь їх завантаження, вибрати тип і визначити основні параметри конвеєра, його швидкість та тривалість технологічного циклу, використовуючи дані таблиць 2.1 і 2.2.

Технологічним процесом складання передбачає відхилення на 6 операції фактичних витрат часу від норми в інтервалі 0,9-1,7 хв.

Таблиця 2.1 – Розподіл норм часу по операціям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Норма часу, хв.

8,5

9,2

5,8

5,4

9,2

9,5

10,0

8,6

5,9

6,7

 

Таблиця 2.2 – Показники організації потокового виробництва

п/п

Змінна програма лінії

Крок конвеєра, м

Регламентовані перерви для відпочинку

Кількість

змін

Тривалість зміни

23

260

1,8

35

1

480

Задача №3

Визначити загальний коефіцієнт рівня організації праці на дільниці, використовуючи дані таблиці 3.1.Тривалість зміни – 8 годин. Зробити висновок щодо важливості підвищення рівня організації праці на підприємстві.

Таблиця 3.1 – Показники обслуговування робочих місць в організації

п/п

Чисель-

ність

робіт-

ників, чол.

Чисель-

ність

робіт-

ників,

праця

яких норму-

ється, чол.

Пере-вико-нання

норм,

%

Час вико-

нання

роботи, неперед-

баченої

завдан-

ням, люд.-

год.

Число робо-

чих

місць

Число

робо-

чих

місць, оснаще-

них

облад-

нанням

Серед-

ній

розряд

робіт-

ників

Серед-

ній

розряд

робіт

Зай-нято

на

зміні, люд./

год.

Кількість машин, які обслуго-вуються

одним робітником

норма

факт

23

110

80

10

45

250

230

3,6

3,2

750

75

90

 

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: