перейти на сайт>>

Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства

ID роботи: 7377
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ                                                                                                             

Розділ 1 Основи організації системи контролю в Україні                                    

Розділ 2 Контроль і ревізія грошових коштів                                                      

Розділ 3 Контроль і ревізія розрахунків                                                               

Розділ 4 Контроль і ревізія використання трудових   ресурсів та фонду оплати   праці                                                                                                

Розділ 5 Контроль і ревізія основних засобів                                                       

Висновки                                                                                                                 

Література                                                                      Висновок:

Розвиток державного фінансового контролю забезпечить також розвиток всієї фінансової системи, збільшення економічної безпеки країни та взагалі покращить розвиток економіки та держави в цілому.

Процеси, які зараз відбуваються в країні та сучасній економіці, значно стримують розвиток та нагальну потребу вдосконалення державного фінансового контролю, оскільки дані Державної фінансової інспекції свідчать про численні правопорушення.

Правильно організовані облік і звітність дають можливість вести систематичний оперативний контроль за зберіганням і використанням ресурсів на всіх стадіях виробництва, своєчасно виявляти конкретних винуватців шкоди, заподіяної нестачами, крадіжками, перевитратами або збитками.

Основними проблемами фінансового контролю є:

1. Більшість перевірок має фіскальний характер. Це означає, що найчастішк використовують такі методи контролю як ревізія та перевірка. Ці методи дають змогу виявити фінансові порушення, але не можуть запобігти їм чи дослідити причини їх виникнення.

2. Перередній та поточний контроль у межах діючої системи фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими.

3. Керівники установ, підприємств та організацій не усвідомлюють всієї важливості внутрішнього контролю для своїх установ, так і для всієї держави.

4. Недосконалість механізму адміністративних стягнень.

5. Постійне зростання фінансових порушень у сфері використання бюджетних коштів.

6.Недосконалість внутрішньої системи нормативів та стандартів здій снення контролю.

7. Неврегульованість діяльності, тобто  в Україні зовнішній контроль у частині виконання коштів Державного бюджету України централізовано здійснюють два органи влади: Рахункова палата від імені Верховної Ради України та Державна контрольно-ревізійна служба від імені Уряду.

В результаті проведених досліджень по даній курсовій роботі можна зробити наступні висновки:

Вирішення основних проблем може бути досягнуте лише завдяки розробленій стратегії удосконалення, яка повинна відповідати вимогам сучасності та спиратися на прийняті у всьому світі норми. Реформування контрольних функцій держави та досягнення їх ефективності дасть імпульс українській економіці для підвищення матеріального благополуччя усього народу України.

Стосовно вдосконалення чинної системи внутрішнього фінансового контролю, варто провести такі заходи:  удосконалити діяльність органів державного сектору,  підвищити якість державного управління; покращити законодавче врегулювання питань формування системи державного внутрішнього фінансового контролю, метою якого є забезпечення здійснення внутрішнього контролю,  проведення внутрішнього аудиту, встановити механізм внутрішнього аудиту в органах державного сектору, сформувати дієву систему моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств,  які перебувають у державній або комунальній власності,  для підвищення їх прибутковості й конкурентоспроможності.

Розвиток внутрішнього державного фінансового контролю є важливим кроком у напрямку реформування усієї системи державного фінансового контролю в Україні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: