перейти на сайт>>

Концепція типів статури та темпераменту по У. Шелдону

ID роботи: 367
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічний аналіз дослідження проблеми темпераменту у психологічній науці
1.1. Аналіз літератури по проблемі дослідження
1.2. Поняття темпераменту у психології
1.3. Взаємозв’язок темпераменту та статури у психологічній науці
Розділ 2. Дослідження темпераменту по Шелдону
2.1. Загальна характеристика типологічної моделі по У. Шелдону
2.3. Соматотипи по У. Шелдону та методика їх визначення
2.3. Співвідношення статури і поведінки особи у теорії У. Шелдона
Висновки
Список літературиВисновок:

Отже, в основі поглядів Шелдона лежить припущення про те, що тіло і темперамент - це 2 параметри людини, зв'язаних між собою. Структура тіла визначає темперамент, що є його функцією. У.Шелдон виходив з гіпотези про існування основних типів статури, описуючи які він запозичав терміни з ембріології. Їм виділені 3 типи :

 ендоморфний (з ендодермы утворяться переважно внутрішні органи);

 мезоморфний (з мезодерми утвориться м'язова тканина);

 ектоморфний (з эктедермы розвивається шкіра і нервова тканина).

При цьому людям з ендоморфним типом властиво відносно слабка статура з надлишком жирової тканини; мезаморфному типу властиво мати струнке і міцне тіло, велику фізичну стійкість і силу; а ектоморфному - тендітний організм, плоску грудну клітку, довгі тонкі кінцівки зі слабкою мускулатурою.

По У. Шелдону, цим типам статур відповідають визначені типи темпераментів, названі їм у залежності від функцій визначених органів тіла: висцетрония (лат. viscera- “внутрішності”), соматонія (греч. soma - “тіло”) і церебротония (лат. cerebrum - “мозок”).

У психологічній науці більшість конституційних концепцій стало об'єктом гострої критики. Основний недолік подібних теорій полягає в тому, що в них недооцінюється, а іноді просто відкрито ігнорується роль середовища і соціальних умов у формуванні психічних властивостей індивіда.

Так У. Шелдон та Е. Кречмер проводили в своїх працях ідею про прямий зв'язок психологічних особливостей людини із будовою її тіла. Сучасні дослідники менш категоричні в оцінці зв'язку будови тіла та поведінки людини, але в цілому підтверджують наявність певних взаємозв'язків між конституціональними та психологічними особливостями людини. Мова йде про такі параметри: стійкість до стресу, контактність, працездатність. Отримано результати, що астеніки більш стійкі до стресу, ніж пікніки. Це пов'язано із різною інтенсивністю фізіологічних процесів в їх організмах. У астеніків - середня інтенсивність фізіологічних процесів, а у пікніків - низька. В стресових ситуаціях астеніки мають невеликі емоційні витрати, а пікніки більш емоційні і, відповідно, швидше перестають витримувати стресове перевантаження, оскільки виснажуються. Доведено, що у пікніків більш слабкий тип нервової системи, у астеніків - середній тип, а у атлетиків -сильний тип нервової системи.

Будь-яка спроба оцінки важливості роботи Шелдона припускає необхідність розглянути її в контексті існуючих психологічних теорій. Американська психологія була ізольованим острівцем в сенсі розгляду біологічних або спадкових чинників як детермінант поведінки. Хоча деякі теоретики особи і звертали увагу на ці чинники, вони в цілому не проявляли особливої схильності доповнити свої теоретичні домагання процедурами і методами вимірювання основних біологічних чинників.

Зростаюча співпраця між фахівцями в області біології, з одного боку, і поведінки, з іншою, і все більше усвідомлення психологами важливості біологічних чинників привела до того, що зараз позиція Шелдона приймається більш охоче, ніж десятиліття тому.

Крім уваги до біологічних і спадкових чинників, важливо пам'ятати, що Шелдон виділив і показав систему емпіричних зв'язків, важливих для будь-якої теорії особи. Можна сперечатися щодо ступеня зв'язку між статурою і особою і навіть щодо чинників, які опосередковують ці відносини, але немає сумніву в тому, що дослідження Шелдона є дуже важливими.

Крім того, що було зроблене безпосередньо в області теорії особи, ясно, що запропонована Шелдоном процедура соматотипизації важлива для того, хто вивчає людський організм. Вона служить не тільки зв'язкою між анатомічним і поведінковим: вона дає засіб вимірювання тому, хто цікавиться виключно структурою людського тіла. Антропологи, що займаються зовнішністю можуть витягувати з цієї методики багато корисного для вирішення своїх проблем.

Деякі дослідники, розділяючи передумови, з яких виходив в своїй роботі Шелдон, рекомендували інші методи вимірювання і в деяких випадках інші змінні, ніж запропоновані Шелдоном. Парнелл розробив систему з трьох змінних (товщина, мусулярність, лінеарність), залежну від ряду об'єктивних показників (індексів) таких, як підшкірний жировий прошарок, довжина кісток, довжина і обхват руки і ікри. Інша система була розроблена Ліндегардом, вона включала чотири змінні, виведені на основі факторного аналізу, – довжина, мускулярність і жирність. Оцінки цих змінних здійснюються на основі ряду антропометричних тестів і тестів проявів (сила). Цікаво, що, не дивлячись на відмінності у використовуваному методі, є сильна відповідність між змінними, запропонованими Шелдоном і тим, що відстоюються іншими дослідниками.

Іншого роду критика, адресована Шелдону, відноситься до процедурних недоліків дослідження. Багато аспектів його роботи відкрито для нападок такого роду, але критики зазвичай концентрують увагу на незвично високих кореляціях між статурою і темпераментальными змінними, про які він повідомляв.

Багато критиків вважають, що Шелдон слідував в створенні своїх понять і засобів вимірювання не індуктивному шляху, а в основному власним упередженням. Так, виділені їм фізичні змінні дивно відповідають тим, що виділяли його попередники і, що важливіше, дуже вже великий збіг в тому, як темпераментальні змінні відображають фізичні. Ці критики вважають, що ця відповідність пов'язана з помилкою спостерігача, а не з реальним станом речей. Далі, вони вважають, що деякі з його оцінок темпераменту знаходяться в небезпечній близькості від оцінок статур в тих аспектах поведінки, до яких відносяться.

При остаточній оцінці теорії Шелдона важливо взяти до уваги різноманіття емпіричних досліджень, здійснених Шелдоном. Врешті-решт, цінність теорії краще всього вимірювати по її емпіричному імпульсу, і не можна заперечувати, що відкриття і положення Шелдона спровокували десятки, а, мабуть, і сотні досліджень.

Зрештою можна сказати, що робота Шелдона представляє безперечний інтерес для нащадків; які б не були її недоліки, вона привела до відкриттів, які у майбутньому були взяти до уваги.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: