перейти на сайт>>

Країни, що розвиваються як потенційна економічні партнери України

ID роботи: 5528
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються

1.1. Економічна диференціація країн, що розвиваються, у світовому господарстві

1.2. Особливості участі в процесах міжнародної регіональної економічної інтеграції країн, що розвиваються

1.3. Макроекономічні та фінансові показники розвитку країн, що розвиваються

РоздІл ІІ Сучасний стан двосторонніх відносин України та країн, що розвиваються

2.1. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків  України та країн Латинської Америки

2.2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Африки

2.3. Основні напрямки українсько-азійської співпраці

Розділ ІІІ Перспективи розвитку економічних взаємовідносин України із країнами, що розвиваються

3.1. Потенціал  розвитку торговельно-економічних відносин України з країнами, що розвиваються

3.2. Розробка основних напрямів розвитку партнерства України з країнами, що розвиваються

Висновок

ЛітератураВисновок:

Світове господарство уявляється у ви­гляді системи з ієрархією підсистем різних рівнів. У техногенній моделі його розвитку периферія зайняла підпорядковане, залеж­не становище. Найважливішим проявом нерівномірності економічного розвитку є на­явність країн, що розвиваються, а серед них слаборозвинутих країн, які являють собою стійку застійну зону бідності. Розрив між ни­ми та між ними й найбільш розвинутими економіками розширюється.

Проведене дослідження дає змогу зро­бити висновки, що, незважаючи на прита­манну всім країнам, що розвиваються, соці­ально-економічну відсталість, між ними іс­нує значна різниця у рівні розвитку вироб­ничих сил, динаміці зростання та соціальної адаптації, а також у рівні адаптації до техно­генної цивілізації. Диференціація продовжу­ється.

Країни, що розвиваються за чисельністю становлять найбільшу групу - приблизно 140 держав, розташованих в Азії, Африці, Латинській Америці і Океанії. Більшість з них вийшли на міжнародну арену в результаті стрімкого розпаду колоніальної системи і утворення молодих незалежних національних держав

На сучасному етапі розвитку України однією з проблем, які має вирішувати наша держава як повноправний суб’єкт міжнародних відносин, є активізація участі у широкомасштабних зовнішньо­економічних відносинах із країнами різних континентів. Нині Україна найбільш плідно співпрацює з країнами Європи та Азії, проте недостатньо використовуються потенціальні можливості розширення зовнішньополітичних і зовнішньоторговельних відносин із країнами Африки, Океанії та Латинської Америки. Перед Україною постала проблема пошуку власної принципово нової моделі економічних відносин із країнами Латинської Америки, які все активніше беруть участь у світових економічних процесах і є активними учасниками на світових торговельних ринках.

Основні передумови розвитку зовнішніх економічних зв’язків України з країнами, що розвиваються  такі:

країни, що розвиваються  за міжнародною класифікацією належать до молодих ринків, які активно розвиваються (emerging markets);

більшість країн, що розвиваються  є давніми партнерами колишнього СРСР, тобто стратегія розвитку економічних зв’язків з ними має вагомі напрацювання;

значна частина сучасних управлінців і спеціалістів країн, що розвиваються  одержала освіту в колишньому СРСР, у тому числі у ВНЗ України, що полегшує встановлення ділових стосун­ків;

країни, що розвиваються  об’єктивно потребують інжинірингових, консалтингових, будівельних, шляхових, геологорозвідувальних та інших послуг, у наданні яких спеціалісти України мають високу кваліфікацію і великий досвід;

країни, що розвиваються  відстають від України в розвитку науки, техніки та технологій і потребують багатьох товарів та послуг, на яких спеціалізується Україна, а тому є перспективними ринками збуту.

Розроблення довготермінової програми співробітництва України з країнами, що розвиваються  з визначенням пріоритетів співробітництва та конкретних заходів сприяло б збалансуванню торговельно-економічного співробітництва між ними та значному підвищенню обсягів торгівлі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: