перейти на сайт>>

Кредитування діяльності підприємств

ID роботи: 6318
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Сутність  та значення Кредитної політики підприємств в умовах розвитку ринкових відносин

1.1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів

1.2. Особливості планування потреби в кредитних ресурсах

1.3. Роль та місце кредитної політики на підприємстві

2. аналіз ефективності кредитної політики ТОВ «Селвіст»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Селвіст»

2.2. Аналіз динаміки та структури кредитів наданих ТОВ «Селвіст»

2.3. Кредиторська заборгованість як альтернативне джерело позикових коштів

3. шляхи вдосконалення кредитної політики ТОВ «Селвіст»

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Як показав аналіз, проведений у курсовій роботі, ТОВ «Селвіст» у своїй діяльності широко використовує різні форми довго- та короткострокових кредитів та  є кредитоспроможним.

Під кредитоспроможністю, як правило, розуміють спроможність позичальника своєчасно i в повному обсязі розраховуватися по своїх боргових зобов’язаннях.

Кредитоспроможність підприємства ТОВ «Селвіст» харак­теризується своєчасністю розрахунків за раніше отримані кре­дити, поточним фінансовим станом і можливістю (за потреби) мобілізувати кошти з різних джерел. Банк, перш ніж надати кредит, вивчає, чи відповідає підприємство певним вимога      На ТОВ «Селвіст» коефіцієнт ліквідності знаходиться в межах 1< Кл <5, що свідчить про обмежену кредитоспроможність підприємства. Коефіцієнт з кожним роком зменшується і це в ближчому майбутньому може стати причиною некредитоспроможності підприємства.

Аналіз кредитоспроможності підприємства дає змогу ви­явити основні причини незабезпечення ліквідності та кредито­спроможності. Ними можуть бути: наявність дебіторської за­боргованості, в тому числі невиправданої; порушення зобов’я­зань перед клієнтами, нагромадження надлишкових вироб­ничих і товарних запасів; низька ефективність господарської діяльності, уповільнення оборотності оборотних коштів.

ТОВ «Селвіст» активно використовує  в своїй діяльності позиковий капітал, а особливо довгострокові зобов’язання. Загалом сума позикового капіталу у звітному році складає 2018,9тис.грн., що на 56,6тис.грн. більше за попередній.

На початку своєї діяльності сума довгострокових кредитів ТОВ «Селвіст» становила 467,8 тис.грн., та в наступні роки збільшилась до 1500 тис.грн., що пов’язано з активним будівництвом і реконструкцією існуючого виробництва.

На протязі двох останніх років виплата довгострокових кредитів поки, що повністю відсутня у зв’язку з тимчасово кризовим становищем підприємства, яке спричинене відсутністю реалізації продукції у звітному році та отриманням великої суми збитку.

Загалом, довгострокові зобов’язання займають найбільшу частку в структурі та у 2011 році становлять 76,4%, що на 2,1% менше ніж у звітному.

Зобов’язання з терміном погашення до 1 року становлять 518,9 тис.грн (або 25,7%), що на 56,6 тис.грн. (2,1%) більше з попереднім роком.        Збільшення поточних зобов’язань у звітному році, відбулося за рахунок:

інших поточних зобов’язань на 63,8тис.грн. (або 3,2%);

розрахунків зі страхування на 0,6 тис.грн. (або 0,03%);

оплати праці на 3,3 тис.грн. (або 0,2%).

На протязі двох років відбулося зменшення суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 11 тис.грн. (або 1,2%).

Позитивною ж тенденцією в діяльності підприємства є зменшення в 2012 році суми розрахунків з бюджетом на 0,1 тис.грн. (або 0,005%).

У курсовій роботі був проведений порівняльний аналіз ефективності  різних способів  придбання нового обладнання ТОВ «Селвіст». Для цього  був виконаний  розрахунок лізингових платежів; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ТОВ «Селвіст». Розрахунки показали, що чистий ефект лізингу в порівнянні з придбанням устаткування за рахунок власних засобів становить  3.099.336,89 грн., а чистий ефект лізингу в порівнянні з придбанням устаткування з використанням банківського кредитування становить 1.130.285,02 грн.

Отже, з метою підвищення ефективності кредитної політики ТОВ «Селвіст» слід більш активно використовувати можливості лізингових операцій з метою оновлення основних фондів. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: