перейти на сайт>>

Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері віросповідання

ID роботи: 5082
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Злочини у сфері віросповідання як об’єкт кримінологічного дослідження

1.1. Загальна характеристика та види злочинів у сфері віросповідання

1.2. Кримінологічна характеристика особи злочинця у сфері віросповідання

Розділ ІІ. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері віросповідання

2.1. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

2.2. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків

2.3. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь

2.4.Перешкоджання здійсненню релігійного обряду

2.5. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів

Висновок

Література

 Висновок:

Процес розбудови в Україні правової держави неможливий без перегляду та вдосконалення гарантій, що забезпечують правову охорону свободи віросповідання. Переосмислення значущості цих гарантій та формування їх цілісної системи є необхідною умовою забезпечення права, сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність”, адаптації чинного законодавства до світових зразків.

Підсумовуючи викладене вище можна дійти до висновку, що серед законодавців на даний момент ще не виробилась чітка та одноманітна позиція щодо кримінального-правового врегулювання права на свободу віросповідання. Існуюче коло регулятивних приписів у досліджуваній сфері важко вважати цілковито достатнім та вичерпним, оскільки поза сферою правового регулювання залишається значна частина суспільних відносин у досліджуваній сфері.

Злочини у сфері віросповідання, як об'єкт кримінологічного дослідження, є сукупністю злочинних утисків та перевищень меж свободи віросповідання.

Чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає одразу кілька статей, що гарантують безперешкодну реалізацію свободи віросповідання, а саме – ст. 178 „Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків”, ст. 179 „Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь”, ст. 180 „Перешкоджання здійсненню релігійного обряду” та ст. 181 „Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів” [2].

Таким чином, до злочинів у сфері віросповідання належать порушення законодавства про релігію, загальнокримінальні злочини, вчинені за релігійними мотивами або під виглядом виконання релігійних обрядів. Кримінально-правова кваліфікація таких злочинів полягає в правильному оцінюванні уповноваженими державою органами фактичних обставин вчиненого діяння та в обґрунтуванні необхідності застосування до порушників відповідної статті Кримінального кодексу України.

Злочини  у сфері віросповідання сприяють загальносоціальній конфліктності та нестабільності  та в разі постійних порушень свободи віросповідання виникає реальна загроза релігійних війн

Слід зазначити, що правове регулювання держава зосередила переважно в аспекті колективного віросповідання, що здійснюється через релігійні організації. Проте, практично не врегульованим та без належних правових гарантій залишається сфера приватного релігійного життя окремої особи (свобода совісті) та захист від небажаного втручання в нього. Наприклад, питання одноосібного відправлення релігійних культів у громадському місті взагалі не врегульовано в законодавстві та може викликати низку практичних запитань.

У зв’язку з цим необхідно привести українське законодавство у відповідність до вимог статті 9 та 11 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у світлі судової практики Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо забезпечення нейтралітету держави, можливості релігійній громаді отримати статус юридичної особи та вільно відправляти релігійні культи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: