перейти на сайт>>

Критерії оцінювання добробуту та його рівень в Україні

ID роботи: 950
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти формування оцінок рівня добробуту
1.1. Вивчення добробуту в економічній теорії
1.2. Економіка добробуту та економічна ефективність
1.2. Критерії оцінки добробуту
Розділ ІІ. Дослідження та аналіз рівня добробуту в Україні
2.1. Добробут як об’єкт державної соціально-економічної політики в Україні
2.2. Ресурси домогосподарств
2.3. Порівняльний аналіз рівня добробуту в Україні та зарубіжних країнах
Розділ ІІІ. Напрямки підвищення рівня добробуту в Україні
3.1. Дослідження факторів росту добробуту населення в Україні
3.2. Завдання органів державного управління в сфері підвищення добробуту
3.3. Регулювання нерівності як засіб впливу на суспільний добробут
Висновок
ЛітератураВисновок:

Отже, запропоноване дослідження дає можливість зробити такі висновки. Зростання суспільного добробуту є важливою ознакою економічного розвитку. Основними його чинниками є економічне зростання та розподіл благ. Здійснюючи перерозподіл, тобто впливаючи на дохідну чи майнову нерівність, уряд змінює забезпеченість благами різних членів суспільства і таким чином підвищує або знижує суспільний добробут. Проблема визначення наслідків перерозподілу є достатньо актуальною в економічній теорії, зважаючи на численні її дослідження. Більшість авторів, за виключенням В.Парето, К.Ерроу, доходять висновку щодо можливості порівняння різних суспільних станів та обрання того з них, що відповідає вищому рівню добробуту.

Зважаючи на неоднозначність критеріїв такого порівняння, можна припустити наступне.

Економічне зростання є бажаним для всіх членів суспільства, і, отже, суспільний стан, що передбачає розподіл благ, який стимулює економічне зростання, відповідає вищому рівню добробуту. Тоді як перерозподіл, що наближає такий суспільний стан, може бути виправданим з точки зору підвищення суспільного добробуту. Таким чином, темою подальших досліджень може бути аналіз взаємозв’язків між нерівністю та темпами економічного зростання для виявлення оптимального ступеня нерівності.

Таким чином, для відповіді на запитання - як економічні вибори робляться урядом в суспільній сфері, є доцільним, по-перше, проаналізувати можливі критерії добробуту для вибору серед різних розподілів ресурсів, по-друге, проаналізувати загальні результати про природу правил щодо суспільних рішень та по-третє, розглянути моделі індивідуального голосування та репрезентативного уряду відповідно.

Часто при оцінці різних урядових політик, коли виникає потреба у міжособистому порівнянні розподілів, але неможливо використовувати критерій Парето для їх ранжування (якщо обидва розподіли є Парето ефективними), слід використовувати критерії добробуту (рівності, утилітариський, Роулза, компенсаційний або Ситовського) з урахуванням особливостей застосування кожного з них.

Зважаючи на вищесказане, важливою задачею уряду для підвищення добробуту є забезпечення такого розподілу доходів і майна, що сприяв би прискоренню темпів економічного зростання. Особливо це актуально в умовах трансформаційної економіки, оскільки розподільча система в ній ще не є закріпленою інституційно. Звичайно, відправною точкою у розподілі доходів та майна є розподіл, що має місце внаслідок функціонування ринкового механізму.

Дії держави щодо перерозподілу можуть бути оцінені позитивно, коли перерозподіл стимулює економічне зростання. В подальшому дослідженні доцільно визначити інструменти, прийнятні для перерозподілу в ринкових умовах


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: